Hexagon overtar Leica Geosystems

Leica Geosystems har blitt en del av det svenske selskapet Hexagon. Det svenske selskapet eier mer enn 98 % av aksjene i Leica Geosystems.

Hans Hess trer tilbake fra sin stilling som CEO i Leica Geosystems og Ola Rollèn overtar stillingen som ny CEO i Leica Geosystems og Hexagon AB. For at Leica Geosystems skal passe inn i Hexagons struktur vil det bli gjennomført store endringer i Leica Geosystems divisjoner. Leica Geosystems Metrology divisjon vil i løpet av de neste ukene bli fullt integrert i Hexagons industridivisjon. De vil sammen danne Hexagon Measurement Technologies. Leica Geosystems CPD (Disto) divisjon bytter navn til Measuring Tool Division og Surveying and Engineering bytter navn til Geosystems Division. HDS (Laser Scanning) divisjonen vil ikke lenger være en selvstendig divisjon, men inngå i den nye Geosystems Division. Denne vil bli den desidert største og bestå av TPS, GPS, Construction og Laserscanning. Leica Geosystems as, heleid datterselskap av Leica Geosystems i Sveits, og som følge av den enorme veksten i Norge og forestående endringer i Europa vil organisasjonen her i landet vokse i tiden fremover. Leica Geosystems as vil fortsatt være den største leverandøren av målesystemer i Norge i årene som kommer. Hexagon AB anerkjenner fullt ut Leica Geosystems strategi og veivalg for fremtiden og ser på oppkjøpet som strategisk for fremtidig produktutvikling.