Hever håndverkerstoltheten med edelt metall

Større stolthet og bedre karakterer i yrkesfagene er noe av det man håper å bygge opp i Trøndelag. De beste fag- og svenneprøvene vil nå premieres med en sølvlenke.

Torsdag 16. oktober besøkte opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Skanska i Midt-Norge for å lære mer om utfordringer innen for formidling og rekruttering av lærlinger. Hele dagen var satt av til tema, og det var innledning fra Tiller videregåendeskole, EBA og Håndverkerforeninga, lærlinger, Byggopp og Skanska.

Denne lenken vil Trøndelags beste lærlinger kunne smykke seg med.


Det skriver EBA Trøndelag i en pressemelding denne uken.

– Årsaken til at vi ønsker å møte hos Skanska, er at det er ei stor og god lærebedrift, samt at byggebransjen er en av de største bransjene i fylket, og at det er store utfordringer i rekruttering av ungdom, sier leder av opplæringskomiteen Hanne Moe Bjørnbeth (AP) i pressemeldingen.

Meget godt

– Når vi i leser om yrkesfag i media, leser vi stort sett om hvor mange som ikke gjennomfører, og utfordringer knyttet til status og frafall. Vi trenger å få løftet fram de som gjennomfører. Vi må finne tilbake til den gamle håndverksstoltheten, sa Ingvill Kvernmo, direktør i EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim i sitt innlegg til opplæringskomiteen.

Direktør i EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim Ingvill Kvernmo.

Det er tre karakterer som gis ved fag- og svenneprøve; styrk, bestått og bestått meget godt. Bestått meget godt henger, ifølge meldingen, veldig høyt, og det er bare 5 til 10 prosent som får beste karakter. EBA Trøndelag har utviklet en egen lenke til alle lærlingene som gjennomfører med karakter meget godt.

Går for gull med sølv

Lenken er i sølv, med en medaljong med navn, årstall og faget karakteren er oppnådd i. Det er første gangen lenken deles ut, heter det i pressemeldingen.

Ved EBA i Trøndelags opplæringskontor var det 4 som fikk meget godt bestått av om lag 70 avlagt lærerprøver.

– Vi håper at lenken og diplom skal bidra til fagstolthet, og ønsker å bruke den for å inspirere både lærlinger og bedrifter til å jobbe mot meget godt bestått. Lenken er gjort personlig med navn og årstall, og er av en betydelig verdi, slik at vi håper at lærlingene vil både bruke og ta være på den, sier Ingvill Kvernmo i EBA.

Lærlingene som fikk Bestått meget godt i Skanska Midt-Norge i år, er Eskil Blix, Ola Grimestad og Vincent Johansen. Alle tre har tatt fagbrev i Betongfaget, og Blix har i tillegg fagbrev fra før innen Stillasbyggerfaget, også med karakter meget godt.