Torgeir (til venstre) og Reinert Hersleth har allerede fylt opp de to linjene på den nye elementfabrikken på Årvoll industriområde i Rygge.

Hersleth løfter frem elementene

Hersleth Entreprenør har drevet med produksjon og bygging med elementer i mange år, men nå øker de satsingen i ny fabrikk i Rygge.

Byggeindustrien møter administrerende direktør Reinert Hersleth og broren Torgeir Hersleth, som har ansvar for elementsatsingen, i de nye fabrikklokalene på Årvoll i Rygge. Der har produksjonen vært i gang i et halvt års tid allerede.

– Her bygger vi ytterveggselementer og bærende innerveggselementer. På byggeplassen kan vi stable opp yttervegg og innervegg, så legger vi på etasjeskillere raskt før neste etasje monteres. Det blir som et byggesystem. Elementene kommer ferdig med kledning, vindu, beslag, ferdig isolert med vindsperre og utlekting på innvendig side. Ytterveggene er i stor grad ferdig, og her trengs kun komplettering av hjørner og sammenføyninger utvendig. Med et tett bygg som er ferdig utvendig, er det bare å starte rett på innredningsarbeidene, forklarer de to.

– Hva håper dere å oppnå med elementproduksjonen?

– Vi tror at arbeidstimene som gjøres under tak her blir mer effektive enn ute på byggeplass, med all logistikk og materialhåndtering som må til på byggeplassen i all slags vær og vind. Her har vi en helt annen kontroll på kvaliteter, fuktighet og uttørking. I tillegg blir det mer rasjonelt på byggeplass, hvor bygget både kommer fort opp og blir fort tett, og man får en kortere byggeperiode totalt sett på byggeplassen, svarer brødrene Hersleth.

Ti års erfaring

For Hersleth Entreprenør er ikke elementproduksjon noe nytt. Da de kjøpte Drøbaks-bedriften Alfa Øst for rundt ti år siden fikk de elementproduksjon med på kjøpet. De siste årene har de hatt elementproduksjonen sin i Våler, men med de nye lokalene i Rygge mer enn dobler de produksjonen.

– Vi har drevet med elementproduksjon når det har vært hensiktsmessig i prosjektene, men nå legger vi opp til å bruke det i større grad og i større prosjekter.

For den gamle verkstedhallen til stålbedriften Moss Montering egner seg godt til denne type produksjon. Hersleth flyttet inn sommeren 2016, og er strålende fornøyd med sine nye lokaler. Takhøyden i hallen er større og antall produksjonslinjer er økt fra en til to. Det er i større grad transportmulighetene enn produksjonskapasiteten som setter begrensninger for elementenes størrelse, og de største elementene kan være 3,4 x 12 meter av hensyn til transport med vanlig lastebil.

Seks ansatte

– Her i Rygge har vi seks mann ansatt på full tid, og vi har allerede ordrebøkene fulle til utpå høsten. Fremtidsutsiktene er veldig gode. Vi har fått flere henvendelser om prosjekter som er godt egnet til denne byggemetoden nå som elementproduksjonen vår har blitt litt mere kjent i markedet. Dessuten er det konkurransedyktig å bygge med denne metoden, sier Hers-
leth.

Han mener suksessformelen for å få maks ut av byggemetoden er å komme tidlig inn i byggeprosessen.

– For å få full effekt må vi komme tidlig inn hos oppdragsgiveren. Da kan vi være med på å definere prosjektets utforming, lengder og akser. Å få utnyttet effekt av elementene optimalt gir stor gevinst. Når vi kommer tidlig inn kan vi sørge for full utnyttelse av byggemetoden uten at det går på bekostning av arkitekturen, understreker entreprenøren.

Ser på større bygg

Så langt er planen til Hersleth at all produksjon skal gå til prosjekter de selv bygger. På nåværende tidspunkt har de ikke kapasitet til mer enn dette.

– Vi har brukt mange år på å finne teknikker og detaljer som er effektive og gode. Vi ville være trygge før vi satset, det var litt viktig for oss, sier brødrene.

Et økende elementfokus har også ført til at de ser etter måter å utvikle byggemetoden ytterligere på, og Hersleth har allerede implementert bærende stålsøyler i elementene, hvor elementene leveres byggeplassen med ferdig brannisolerte stålsøyler for å ivareta bæresystemet i bygget. De har også flere ideer om hvordan de kan utvikle bruksområdene.

– I dag bruker vi elementer i bebyggelse opp til tre etasjer, eksempelvis næringsbygg og leilighetsbygg med 16 leiligheter i tre etasjer. Men vi ønsker å se på muligheten til å få til en rasjonell byggemetode for leilighetsblokker i fem-seks etasjer, forteller Reinert Hersleth.