Spro Havn har en total utbygging på rundt 36.000 kvadratmeter bolig og noe næring, samt molo, havn og båtplasser. Den samlede investeringen er på rundt tre milliarder kroner. Foto: Spro Havn

Spro Havn har en total utbygging på rundt 36.000 kvadratmeter bolig og noe næring, samt molo, havn og båtplasser. Den samlede investeringen er på rundt tre milliarder kroner. Foto: Spro Havn

Hersleth Entreprenør og Bolig & Eiendomsutvikling går inn på eiersiden i Spro Havn

Hersleth Entreprenør AS og Bolig & Eiendomsutvikling AS går inn på eiersiden i prosjektet Spro Havn med en tredjedel hver. Merkantilbygg AS, som inntil nå har vært eier av prosjektet, vil fortsette å eie en tredjedel av prosjektet.

– Bolig & Eiendomsutvikling AS vil tre inn i rollen som byggherre, mens Hersleth Entreprenør AS vil fortsette som totalentreprenør, heter det i en pressemelding fra partene.

Spro Havn er et av de større boligprosjektene som er i gang i Osloregionen i dag. Prosjektet har en total utbygging på rundt 36.000 kvadratmeter bolig og noe næring, samt molo, havn og båtplasser. Den samlede investeringen er på rundt tre milliarder kroner.

– Jeg er glad for å få med to solide og anerkjente aktører på eiersiden i prosjektet. Begge har bred erfaring og sterk lokal forankring, og jeg er trygg på at disse endringene vil styrke prosjektet på alle måter, sier Pål Georg Gundersen, eier av Merkantilbygg i meldingen.

Det vises til at eierendringene i eierstrukturen ikke vil ha noen praktiske konsekvenser for prosjektet, og byggingen skal fortsette som planlagt.

Paal Gundersen (f.v.) Pål Georg Gundersen og Reinert Hersleth. Foto: Spro Havn

Paal Gundersen (f.v.) Pål Georg Gundersen og Reinert Hersleth. Foto: Spro Havn

– Prosjektet følger sin planlagte fremdrift og vi er godt i gang med byggingen av trinn 1. Boligblokken i byggetrinn 1 på Spro Havn er det største bygget vi har under oppføring akkurat nå, og det sysselsetter en stor andel av våre medarbeidere. At vi nå kommer inn på eiersiden sammen med Bolig & Eiendomsutvikling AS og Merkantilbygg AS, mener vi vil være en styrke for prosjektet totalt sett og vil sikre våre arbeidsplasser i lang tid fremover. Vi tre partene besitter svært bred kompetanse samlet sett som vil være viktig for å dra prosjektet videre, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør i meldingen.

Hersleth Entreprenør AS og Bolig & Eiendomsutvikling AS har arbeidet gjennom flere år, og har gjennomført en rekke prosjekter sammen i Follo-området.

– Vi ser frem til å ta del i dette spennende prosjektet. Det har en unik beliggenhet med fantastisk potensiale, og vi gleder oss til å utvikle det videre sammen med Merkantilbygg AS og Hersleth Entreprenør AS. Det første vi vil ta fatt på er utvikling og salg av byggetrinn 2, hvor vi vil se på hele trinnet med nye øyne og foredle det grunnlaget som ligger der i dag. Dette byggetrinnet har vært ute for salg tidligere og solgte godt, men ble trukket grunnet markedsendringene vi har sett det siste året. Vi ser for oss å lansere en ny og markedstilpasset versjon av byggetrinn 2 i løpet av våren 2024, og håper på en byggestart her i løpet av høsten 2024, sier Paal Gundersen, administrerende direktør i Bolig & Eiendomsutvikling.