NCC og Hercules Fundamentering i arbeid på Bybanen-prosjektet Mindemyren i Bergen. Foto: Marit Hommedal.

Hercules og NCC har tatt i bruk den første batteridrevne boreriggen i verden

NCC-enheten Hercules Fundamentering har tatt i bruk en elektrisk borerigg på Bybaneprosjektet Mindemyren i Bergen.

Boreriggen fra Liebherr skal være den første i verden av sitt slag. Etter en kort prøveperiode i Tyskland, er den batteridrevne boreriggen nå i gang på NCC-prosjektet Mindemyren for Bybanen utbygging.

- Vi er svært godt fornøyde med at vi er i gang. Vi har etter sommerferien brukt litt tid på å bli kjent med maskinen og gjort justeringer for at den skal bli optimal i forhold til vårt behov. Vi regner derfor med at vi utover høsten vil være i full drift med den nye maskinen, sier prosjektleder Frank Hatletvedt i Hercules Fundamamentering i en pressemelding.

Bybanen Utbygging har sammen med NCC og Hercules Fundamentering vært aktive med å elektrifisere maskinparken og boremaskinen er et tiltak initiert tidlig i prosjektet.

- Det har tatt litt tid, men vi er veldig godt fornøyd med å være i gang. Vi har høye ambisjoner når det gjelder å ta i bruk bærekraftige løsninger. Dette er et eksempel på at vi klarer å omsette våre ambisjoner til handling, sier prosjektleder Ståle Liland i NCC i meldingen.

NCC og Bybanen Utbygging har ambisjoner om å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL-sertifiseringsordningen for anleggsprosjekter og elektrifisering av maskiner og utstyr er derfor et viktig tiltak.

- Vi har et svært godt samarbeid med Bybanen Utbygging og det er ikke tvil om at vi sammen har klart å bidra til gode tiltak som gjør at vi ligger i front inne elektrifisering av anleggsprosjekter, sier han.

I tillegg til den nyankomne elektriske boreriggen har NCC allerede en elektrisk massesorteringsmaskin i drift. I tillegg benytter NCC kun elektriske biler i forbindelse med transport av mannskap mellom brakker og anleggsplass.

- Vi har fått mange erfaringer som vi tar med oss videre. Det er ikke tvil om at vi i prosjekter fremover vil kunne høste svært gode erfaringen fra det vi nå gjør, sier Ståle Liland.

I meldingen påpekes det at elektrifiseringen av anleggsmaskinparken er viktig for Bybanen Utbygging, og totalt leverer Bybanens entreprenører nå 96 prosent fossilfri anleggsplass.

– Vi er veldig stolte over det vi får til. Årlig sparer vi nå utslippene tilsvarende 11 000 fossilbiler, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging. Foto: Marit Hommedal

- Vi er veldig stolte over det vi får til. Årlig sparer vi allerede utslippene fra 11.000 fossilbiler. At denne maskinen får norgespremiere i Bergen er ingen tilfeldighet. Det er stor konkurranse om å få være med å bygge Bybanen, og vi som byggherre jobber aktivt både i anskaffelsesfasen og i byggeprosessen med å finne entreprenører som strekker seg etter å bli bedre på miljø, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging.