Herbarium

Byggherrerepresentant Håvar Gya fra Prosjektil holder balansen.

I Stavanger sentrum har Kruse Smith Entreprenør ført opp et særpreget og BREEAM Excellent kontor- og butikkbygg for Øgreid Eiendom.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Nybygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 290 millioner kroner

Bruttoareal: 20.400 kvadratmeter

Byggherre: Øgreid Eiendom

Byggherreombud: Prosjektil

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Arkitekt og LARK: Snøhetta

Rådgivere: RIByfy: Sweco Dimensjon l RIV og RIE: Tequa l RIAku: Sinus / Brekke & Strand l RIG fundamentering: Siv ing Albert Ølnes l RIG prosj av tverrforbindelse: Multiconsult l RIBr: Konsepta l RIEn: ETA Energi l RIVei: Vial

Underentreprenører og leverandører: Bubbledeck: Bubbledeck Norway l Hulldekker: Spenncon l Oppmåling: Anko l Rivning og grunnarbeid: TS Maskin l Miljøsanering: Niras l Betongtrapper: Hå Element l Taktekking: Sandnes Tak l Glassfasade: Rubicon l Blikkenslager: Lie Blikk l Tømrer: TS Byggtjenester l Maler: T Lund l Gulvlegger: Vikeså Gulv l Murer: Murmester Myhre l Heiser: Reber Schindler l Rørlegger og sprinkler: Sig Halvorsen l Ventilasjon: Energi & Miljø l Elektro: Rønning l Branntetting: Thermax l Brannalarmanlegg og lede-system: Prosec Bergen l Garasjeport: Dør og Portservice l Tømmer i kjøpesenter og klimavegger: Akost l Lås og beslag: Marvik l Peling: Seabrokers l Kjøle-system: RK Tekniske l Skiferfasader: Habi l Stillasarbeider: Stillaspartner l Byggevarer og innerdører: Optimera

Herbarium er tegnet av Snøhetta og ført opp i en totalentreprise. Det har inntil sju etasjer og et samlet areal på 20.400 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 290 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2018 og bygget ble fullført i desember 2019.

Komplekst bygg

Prosjektsjef Hans Uthus i Kruse Smith Entreprenør forteller at bygget er komplekst og er ført opp mens butikkene i Straensenteret (som lå på samme tomt og som Herbarium erstatter) har vært i full drift.

– Byggetiden var knapp og vi hadde svært begrenset riggområde. Byggets tak og fasader er uten rette vinkler, noe som også har vært krevende. Leietakerne fortjener ros for å ha vært tålmodige. Vi praktiserte lean og BIM og sistnevnte var veldig nyttig på grunn av den komplekse geometrien i bygget. Det har vært stor og god innsats av alle involverte, sier Uthus.

Prosjektleder Kristin Egelandsdal i Kruse Smith Entreprenør gir ros til Snøhetta og Prosjektil, som hun mener har bidratt til at prosjektet har kommet i mål til rett tid.

Byggherrerepresentant Håvar Gya i Prosjektil sier at prosjekteringsleder Rønnaug Egeland i Kruse Smith Entreprenør har vært flink på samhandling og digitale verktøy, noe som har vært meget viktig i prosjektet.

Gya sier at byggherre Øgreid Eiendom har vært sterkt involvert i utviklingen av prosjektet.

– Øgreid Eiendom har vært spesielt involvert i forprosjektfasen. Det er blant annet utført analyser av sentrumskvartalet og trafikale forbindelser i byen. I tillegg har det vært stort fokus på å sette sammen en velfungerende leietakermiks i bygget, sier Gya.

Herbarium Shopping

Kjøpesenterdelen har 24 leietakere, fordelt på to etasjer og 10.000 kvadratmeter. Adkomst til senterdelens andre etasje er via en rulletrapp rett innenfor hovedinngangen og via heis.

Fra tredje til sjuende etasje ligger Herbarium Business Center. Det har et areal på 8.000 kvadratmeter. Kluge Advokatfirma og Stavanger kommune er leietakere. Herbarium Shopping og Herbarium Business Center har totalt cirka 500 arbeidsplasser.

Elefantformet

Herbarium ligger i Stavanger sentrum og har hovedinngang fra Lars Hertervigs gate. Tomten er på cirka seks mål. Grunnen består av fjell og morenemasser. Det er drevet to tunneler for å binde sammen to parkeringsanlegg som inngår i prosjektet.

Gya beskriver Herbarium som en elefant som ligger med hodet vendt mot sentrum. På grunn av utformingen og et sterkt skrånende terreng er bygget lite synlig fra oppsiden.

– Herbariums nye og kuperte formspråk understreker overgangen mellom tett og åpen by. Det opprinnelige terrenget er gjenskapt og ved å knytte seg til Vestre Platå vil det eksisterende kjøpesenteret kunne skjules inne i det nye landskapet, sier Gya.

Gya sier at tomtens hjørne mot sentrum gis et stramt og markant uttrykk og i samspill med Tveteraasgården skapes en klar og definert inngang til den urbane byen.

– Når Lars Hertervigs gate møter Lendelunden endrer gatebildet seg fra bygate og til å tilhøre den mer oppløste bystrukturen som preger boligbebyggelsen på Vestre Platå. Det oppstår et nytt offentlig byrom: parkdraget fra Lendelunden trekkes over gaten, det omslutter Herbarium og gjemmer eksisterende kjøpesenter og parkering, sier Gya.

Betong og stål

Byggets bærende konstruksjon består av plasstøpt betong og stålkjernepeler. Uthus forteller at cirka 30 peler på 12-13 meter er boret ned fra taket som bærer nye etasjer.

– Til tider skjedde boringen mens Straensenteret var åpent og bare få meter fra besøkende og ansatte, sier Uthus.

På taket ligger en offentlig tilgjengelig hage på to mål. Den inneholder benker, belysning, lekeapparater og dekker av granitt og sedum.

Fasadene har mørke, rektangulære skiferheller og glass som står i mange ulike vinkler. Dette gir bygget et flott og særpreget utseende.

– Herbarium er en diamant som erstatter en murstein, sier Uthus.

Inne i bygget er det fliser, tepper, parkett og heltre plank på gulvene. I kjøpesenterdelen er det åpne himlinger med lydabsorbenter. Kontorene har systemhimlinger med lyddemping.

Sju plans atrium

Det er ifølge Egelandsdal brukt 4.961 kubikkmeter ferdigbetong i konstruksjonen. Det er 300 millimeter isolasjon i klimavegger. Glassfasader utgjør 32 prosent av byggets yttervegger og har en U-verdi på 0,66.

Innenfor hovedinngangen er det et atrium som går over sju plan. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Både senterdel, kontorer og parkeringsanlegg er sprinklet. Solavskjerming skjer med automatisk styrte innvendige screens. Det er 70 biloppstillingsplasser i Herbariums del av parkeringsanlegget og 310 plasser i P-Kyrre parkeringshus. De to parkeringsanleggene er forbundet med hverandre.

Herbarium er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og via ventilasjon og er basert på elektrisitet og overskuddsvarme fra kjøl og frys i Meny. Det er snøsmelteanlegg i fortauet langs Lars Hertervigs gate. Kjøling er basert på isvann.

Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 72 kWh for kontor og 77 kWh for kjøpesenter, noe som plasserer Herbarium i energiklasse A. Både kjøpesenter og kontorer har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (82 prosent).

Da byggeaktiviteten var på topp var 180 personer med. Totalt har 1.100 personer vært med på prosjektet.


Flere prosjekter