Det var store planer for boligbygging på den Mjøsnære tomta i Gjøvik. Metangassfunn gjør det imidlertid krevende å bygge boliger på Huntonstranda.

Her ville kommunen ha boliger på byens flotteste tomt - nå stopper metangassfunn de massive planene

Både Gjøvik kommune og private investorer hadde store planer for boligbygging på Huntonstranda helt nede ved Mjøsa. Nå viser det seg at den 100 mål store «indrefileten» er uegnet for boliger.

Sweco har på oppdrag fra Gjøvik kommune gjennomført grunnundersøkelser på området i sentrum av Gjøvik som går under navnet Huntonstranda. Ifølge Oppland Arbeiderblad (sak åpen for abonnenter) har Sweco bygget tolv brønner hver på fire meters dybde på området for å måle konsentrasjonen av gasser. Denne uken kom rapporten som forteller at det er uaktuelt å bygge boliger på tomten slik forholdene er i dag.

– Ved så store konsentrasjoner er gassen eksplosiv og kan antennes ved gnist. Det er helt uaktuelt at det kan bygges boliger på området slik det er i dag. Det er målt opptil 50 prosent konsentrasjon av metangass i brønnene. Det er kun én av brønnene på området som var innenfor grensen, opplyste Jenny Kvistø og Åsa Kolmert Strickland fra Sweco, da de presenterte rapporten for representanter i formannskapet i Gjøvik onsdag, skriver OA.

Sweco-rapporten oppgir treflis fra Huntons flismottak på området, som en hovedårsak til metangass i grunnen.

Kjøpte deler av området for 72 millioner

Metangassfunnet er meget dårlig nytt for Gjøvik kommune og andre tomteeiere som hadde store planer for boligbygging på det cirka 100 mål store området. Gjøvik kommune eier omtrent halvparten av Huntonstranda-området. 27 mål av kommunens del av tomta ble kjøpt av Hunton for 72 millioner kroner i 2016. Den gangen la ikke kommunen skjul på at området var tiltenkt boligformål.

– Huntonstranda er selvfølgelig noe av det ypperste Gjøvik kan by på til boligformål. Dette er det vi kaller en indrefilet i byen, sa rådmann Magnus Mathisen til OA, da oppkjøpet av Huntonstranda-tomten ble kjent for drøyt fire år siden.

Boligbyggerlag skrinlegger byggeplaner

Gjøvik og Omegn Boligbyggerlag eier 22 mål av Huntonstranda. Administrerende direktør Tom Søgård er naturlig nok meget skuffet over at de nå må skrinlegge planene om boligbygging på den meget attraktive tomta ved Mjøsa.

– For oss betyr dette at vi har en tomt på 22 mål som vi ikke får brukt til boligbygging, og det er boligbygging vi driver med. Tiltakene som må til for å bygge boliger på dette området blir fryktelig kostbare. Det er boligkjøperne som må betale den regningen, og det vet vi de ikke er villige til, ergo så blir det ikke noe bygging, sier Søgård til Byggeindustrien.

– Om vi på en eller annen måte skulle greie å regne dette hjem, så er det uansett ingen som ønsker å bo på et område som er full av gass, legger han til.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Huntonstranda ligger i sentrum av Gjøvik. Tomta regnes som en "indrefilet" i byen. (Kart: Google Maps). 

Meget overrasket

– Dette er en tomt hvor det har vært industri og hvor man visste det var forurensing i grunnen. Fryktet dere at tomta ikke var egnet for boligbygging?

– Vi vet det er mye rart i grunnen på Huntonstranda, og vi var forberedt på at vi måtte masseutskifte en del på grunn av forurensing i grunnen, men det var ingen som hadde drømt om at det skulle være 4-6 meter med gassproduksjon i grunnen. Dette er noe helt nytt, som kom overraskende på både oss og alle andre, sier Søgård.

Vil i dialog med kommunen

Ifølge GOBB-sjefen vil de nå gå i dialog med kommunen om hva som kan gjøres med tomta som boligbyggeren eier.

– Den eneste farbare veien for kommunen er å bevilge penger slik at dette kan bli Mjøsas flotteste strandområde, som kan brukes til rekreasjon og fritidsaktiviteter for alle byens innbyggere og tilreisende. Dette vil være et bra tiltak, men det var ikke det som var tenkt for dette området, sier Søgård.

Ordfører antyder parkanlegg

Ordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommune, var raskt ute med å antyde at Huntonstranda kan bli et parkanlegg istedenfor et boligområde. Ifølge OA sa ordføreren følgende i formannskapet.

– Swecos funn i rapporten innebærer en stopp av boligutviklingsprosjekt på kort sikt, men gir oss mulighet til å se på en annen bruk av Huntonstranda til beste for byens innbyggere og tilreisende. For eksempel parkanlegg, fotballbaner, som er trygt å anlegge, slik også Sweco ga uttrykk for, sier han.

Arkitekt vil fortsatt bidra

Den nedslående metangassrapporten fra Sweco, kommer drøye to år etter at Gjøvik kommune kåret vinneren i en internasjonal idekonkurranse om utviklingen av Huntonstranda. Kommunen inkluderte riktignok en større del av strandsonen i konkurransen (220 mål), og fikk inn hele 29 forslag på hvordan området kunne utvikles til en ny bydel. Minimum 110.000 kvadratmeter bolig og et kulturhus på rundt 11.000 kvadratmeter var hovedelementene i konkurransegrunnlaget.

Det var det København-baserte arkitektkontoret Urban Power som vant konkurransen. Partner og arkitekt Rune Veile var ikke kjent med metangassfunnet da Byggeindustrien kontaktet han.

– Det er selvfølgelig synd om funnet betyr at det ikke blir noen byutvikling i området, for det ville gitt en fantastisk gevinst til hele Gjøvik. På den annen side er det ikke uvanlig at det skjer ting i store prosjekter som får planene til å endre seg. Vi håper at kommunen og andre tomteeiere tar utfordringen og ser på hvilke justeringer de kan gjøre med planene for området, skriver Veile i en e-post til Byggeindustrien.

Han fremhever at de som vinner av idekonkurransen, gjerne bidrar i det videre arbeidet med å utvikle potensialet som ligger i Huntonstranda-området.

– Vi kan forhåpentligvis bidra til at Huntonstranda, til tross for de store utfordringene, kan utnyttes på best mulig måte, skriver Veile.