Juryformann Fredrik Shetelig delte ut førstepremien på 800.000 kroner til det København-baserte arkitektkontoret Urban Power,

Dansk arkitektfirma vant idekonkurransen om ny bydel på Gjøvik

Det danske arkitektfirmaet Urban Power gikk helt til topps i den internasjonale idekonkurransen om Huntonstranda på Gjøvik.

Hele 29 forslag kom inn da Gjøvik kommune inviterte til åpen internasjonal idekonkurranse der de ønsket forslag til en gjennomgripende transformasjon av det tidligere industriområde Huntonstranda.

Fredag kunne juryformann Fredrik Shetelig avsløre at det er det København-baserte arkitektkontoret Urban Power, med forslaget «Byen ved vannet», som fikk førstepremien på 800.000 kroner.

«Byen ved vannet» har et meget tydelig og godt overordnet plangrep som scorer svært høyt på alle evalueringskriteriene for konkurransen», står det i juryens begrunnelse.

Fire forslag ble premiert

Holt Ò Brien/De Gayardon Bureau og HRTB Arkitekter, Sweco og Rådgiver Dag Jørgensen, delte andrepremien med forslagene «Hunton kanalby» og «Svaneredet» som begge fikk 250.000 kroner hver. Det siste forslaget som fikk premie (200.000 kroner) var danske Felt/Landskab i samarbeid med arkitekt Knud Aarup Kappel.

Fornøyd ordfører

Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik kommune, som har sittet i juryen, var tydelig fornøyd med idekonkurransen og forslagene som har kommet inn. Går det som kommunen håper kan reguleringene av det cirka 220 mål store Huntonstranda-området starte våren 2019 med byggestart tidligst i 2021.

– Dette er en milepæl i forhold til den videre utviklingen av Gjøvik. Forslagene som har kommet inn vil være med på å legge grunnlaget for utvikling av den sentrumsnære Huntonstranda som har ligget der lenge og ventet på fornyelse. Det har vært en svært morsom og utfordrende oppgave å gjøre dette utvelgelsesarbeidet, sa Iddberg i forbindelse med prisutdelingen på Gjøvik.

– Fantastisk mulighet

Juryformann Fredrik Shetelig, som til daglig er dekan og professor ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim mener Huntonstranda-området er en fantastisk mulighet for Gjøvik til å utvide sentrum med både boliger, næring og andre formål.

– Jeg synes Gjøvik har gjort det veldig riktig ved å arrangere denne typen konkurranse. Mye bra har kommet inn og veldig mye arbeid er nedlagt av arkitektkontorene. Det ligger med andre ord en enorm verdibase i forslagene som har kommet inn, fastslår Shetelig.

Flom og barriere

Minimum 110.000 kvadratmeter bolig, et kulturhus på rundt 11.000 kvadratmeter og næring og andre funksjoner som dekker den nye bydelens behov, er hovedelementene Gjøvik kommune la inn i idekonkurransen. Integrering av funksjoner og rekreasjonsområder for allmennheten langs Mjøsa og gjennom området, er også blant grepene som er beskrevet i konkurransegrunnlaget.

– Det vanskeligste har nok ikke vært å forme en bebyggelse som ser bra ut. Det som er krevende er områdets nærhet til Mjøsa i forhold til flom, og ikke minst barrieren vei og jernbane utgjør mellom Huntonstranda og sentrum. Det å skape kontakt med resten av byen er en viktig del av dette utviklingsprosjektet, sier juryformannen.

Han legger til at det er stort mangfold i forslagene, og han legger vekt på at det finnes en rekke elementer i de premierte forslagene som bør legges inn i den videre planleggingen av Huntonstranda.

– Bra jury

Foruten Fredrik Shetelig har juryen bestått av Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg, kommunalsjef Per Rognerud, grunneierne Øystein Topp og Tom Søgård og seniorarkitekt Marianne Sætre i Snøhetta.

– Det har vært en bra jury med en god blanding av kompetansen, kommenterer Shetelig.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har administrert konkurransen hvor firmaene bak de 29 ideforslagene har vært hemmelig frem til vinneren ble klar.

Illustrasjon: Urban Power.