Gullesfjordbotn naturreservat i Kvæfjord kommune i Troms dekker et areal på omtrent 315 dekar, hvorav cirka 135 dekar utgjør landareal og cirka 180 dekar sjøareal, ifølge verneforskriften. Foto: Hæhre Entreprenør

Gullesfjordbotn naturreservat i Kvæfjord kommune i Troms dekker et areal på omtrent 315 dekar, hvorav cirka 135 dekar utgjør landareal og cirka 180 dekar sjøareal, ifølge verneforskriften. Foto: Hæhre Entreprenør

Her tilbakefører Hæhre vei til natur

På Hålogalandsveien skal Hæhre tilbakeføre en veistrekning på 450 meter inntil Gullesfjordbotn naturreservat tilbake til naturen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil ha flere anleggsgartnere med naturrestaurering i fingerspissene, og ønsker seg flere maskinførere som har restaurering helt ut i grabben på gravemaskinene.