Ifølge Boligpartner kommer kjøperne i stor grad fra Oslo-området, men det har også vært henvendelser både fra Svalbard og Danmark.

Her solgte Boligpartner ni hyttetomter på fire dager

Boligpartner forventer en hytteomsetning på 200 millioner når Nestingsætra på Hafjell er ferdig utbygd. Det vil bidra til økt sysselsetting lokalt, tror bolig- og hytteprodusenten.

I løpet av fire dager i forrige uke solgte Boligpartner ni tomter på Nestingsætra på Hafjell. Boligpartner har 37 tomter for fritidsboliger i området, og utbyggingen er fordelt over to byggetrinn.
– Vi har hatt flere hundre henvendelser så langt, og i helgen løsnet det skikkelig da vi solgte ni tomter på fire dager. Første slagstrinn består nå av 23 tomter, og vi måtte utvide første salgstrinn grunnet etterspørselen, sier Bjørn Morten Grothe, regiondirektør for BoligPartner i en pressemelding.
Reguleringsbestemmelsene for området ligger til sluttbehandling hos Øyer kommune før sommeren.
– Da ligger alt til rette for realisering av området. Siden salget har vært så godt, starter vi opp jobben med infrastruktur i tredje kvartal, og de første hyttene planlegger vi å starte bygging av allerede i første kvartal av 2021, sier Grothe.

Boligpartner tror utbyggingen totalt kan gi en omsetning på rundt 200 millioner, og sier utbyggingen vil gi ringvirkninger for lokale bedrifter i byggenæringen.

– Dette er et stort prosjekt og vil bidra til økt sysselsetting i lokalmiljøet. Boligprodusentenes forening regner med at det sysselsettes i overkant av tre årsverk per oppførte fritidsbolig, og da snakker vi om i overkant rundt 125 årsverk som skapes bare på dette tomtefeltet over en periode på to år. Vi sikrer lokal tilhørighet gjennom kontoret vårt på Lillehammer, hvor våre selgere og byggeledere sitter. Disse sikrer kunnskap og en trygg salgs- og byggeprosess. Også kommer vi til å benytte lokale entreprenører så langt det lar seg gjøre, sier Grothe.