I løpet av flere år med tunnelarbeider er store mengder med overskuddsmasser fra Blixtunnelen på Follobanen blitt fraktet ut av tunnelen og lagret på Åsland helt sør i Oslo. Områdene skal tilbakeføres, men er inntil videre satt på vent.  Bildet er tatt i begynnelsen av mai. Foto: Frode Aga
I løpet av flere år med tunnelarbeider er store mengder med overskuddsmasser fra Blixtunnelen på Follobanen blitt fraktet ut av tunnelen og lagret på Åsland helt sør i Oslo. Områdene skal tilbakeføres, men er inntil videre satt på vent. Bildet er tatt i begynnelsen av mai. Foto: Frode Aga

Her skulle Hæhre & Isachsen jobbet for fullt – nå har de delvis demobilisert

Anleggsområdet på Åsland skal tilbakeføres etter Follobane-utbyggingen, men uran-bekymringer og saksbehandling har satt Bane Nors hovedarbeider på vent. Entreprenøren har delvis demobilisert og fortsatt er det helt i det blå når de kan komme i gang igjen.