I løpet av høsten har Veidekke produsert 3.000 tonn asfalt uten
klimagassutslipp på sin fabrikk i Kristiansund. Ut av pipa kommer kun vanndamp.

Her produseres verdens første utslippsfrie asfalt med hydrogen

I løpet av høsten har Veidekke produsert 3.000 tonn asfalt uten
klimagassutslipp på sin fabrikk i Kristiansund. Ifølge Veidekke og
leverandør Benninghoven er dette første gang i verdenshistorien at
asfalt produseres med hydrogen som energikilde.