Wolf-Dieter Wandlowsky i Oslo VVS-Service var en av 60 arbeidere som ble testet for koronavirus på Backe Stor-Oslos byggeplass på Furuset fredag.Gjennom et vindu identifiserer alle arbeiderne seg før de mottar en lapp som gis til testpersonellet på andre siden av bussen.Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening.Administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo.Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap).

Her testes 60 arbeidere på Backes byggeplass

Fredag 12. mars ble samtlige arbeidere på Backe Stor-Oslos utbygging av nytt bydelshus for Alna testet for korona fra en kommunal testbuss på byggeplassen. Med hyppig testing og strenge regler håper kommunen og næringen å gjøre Oslo-byggeplassene tryggere.

Med to meters avstand i køen, identifisering i en luke på den ene siden av bussen og prøvetakning i munn og nese i et lite telt på den andre siden, kunne 60 Backe-ansatte testes for koronaviruset i en frivillig testrunde fredag, ett år etter nedstengingen av samfunnet 12. mars 2020.

De forebyggende koronatestene på byggeplasser i Oslo startet opp i februar, og massetestingen på Furuset er altså den tiende i rekken med disse mobile testsentrene.

– Dette er et forebyggende tiltak i henhold til oppdatert teststrategi, som vil avdekke smitte og eventuelle mørketall så raskt som mulig. Det er i kontinuerlig endring, og innføres etter behov, kapasitet og ressurser, skriver Helseetaten i Oslo i en epost til Byggeindustrien.

Ved positive prøvesvar vil arbeiderne følges opp av bydelens smittevernsteam gjennom en eventuell karantene.

Ingen fengslinger

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) leder byrådsavdelingen med ansvar for smittevernforskriften som trådte i kraft i Oslo 2. mars. Forskriften fastslår blant annet at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser nå kan straffes med fengsel i inntil seks måneder. I tillegg til strenge straffer følger man opp med tilsyn og testing. Så langt er ingen straffeforfulgt for regelbrudd på byggeplassene i Oslo.

– Denne uken har vi hatt to stikkprøver på byggeplasser i Oslo, men avdekket ingen brudd på forskriften som gjelder på bygge- og anleggsplassene i kommunen. Vi samarbeider med Arbeidstilsynet om å gjøre tilsyn på byggeplasser med tanke på smittevernforskriften. Det er svært alvorlig å bryte reglene, og derfor trenger vi en streng forskrift. Det viktigste er at arbeiderne er trygge når de går på jobb, og vi ønsker ikke å måtte stenge byggeplassene i Oslo slik som man vurderte i Bergen, sier Hansen til Byggeindustrien.

Så langt har Oslo kommune gjennomført massetesting på syv forskjellige byggeplasser, hvor to av byggeplassene ble testet i to etapper hver. Byggeplasstestene er en del av et bredere tilbud fra kommunen for å få flere til å teste seg.

– Tidligere har vi brukt testbussene i store borettslag, og vi merker at det senker terskelen for å teste seg. Det å avdekke smitte er noe av det viktigste vi gjør. Det har vært flere smitteutbrudd på byggeplasser i Oslo, og det er grunnen til at vi nå har en streng forskrift. Forskriften er utarbeidet i dialog med bransjen og med erfaringene man har gjort i Bergen, og den utgjør en kraftig forbedring, sier Hansen.

Bruker bransjeveilederen

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening (BNL) håper byggenæringen og kommunen sammen kan begrense smitten på byggeplassene i hovedstaden.

– I dag er ettårsdagen siden landet ble stengt ned. Allerede fire dager etter nedstengningen lanserte BNL første generasjon av vår smitteveileder, og den har levd sitt liv gjennom hele pandemien. Som en følge av at vi nå har muterte koronavirus som smitter raskere, øker bekymringen hos både kommunene og oss. Både Bergen, Trondheim og Oslo har forskriftsfestet BNLs smitteveileder. Det er vi veldig glade for. Men det er ikke bare én ting som hjelper i denne pandemien. Her står vi foran en teststasjon på Backes byggeplass på Furuset, hvor alle arbeiderne nå testes. Det er knallbra, sier Sandnes.

Flere korona-RUH’er

Administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo forteller at det var et enkelt valg å åpne byggeplassen for Oslo kommunes mobile teststasjon.

– Det er kommunens initiativ, og vi bidrar veldig gjerne i dugnaden med forebyggende tester. Så langt har vi bare hatt ett tilfelle av smitte på våre byggeplasser i Oslo, og vi har ikke måttet stenge noen av våre plasser. I dag er det 60 medarbeidere som testes frivillig her. Det er ingen tvang, men alle ser nytten av det, og ingen har sagt at de ikke vil testes, forteller Landmark.

Backe Stor-Oslo-sjefen vedgår at det krever litt av entreprenørene å holde seg oppdatert på smittevernregelverket, og ikke minst for å lykkes med smittevern på byggeplassen i praksis, men han understreker at det er mulig.

– Vi er så heldige at vi inngår i et konsern som har hatt en krisestab som har jobbet med akkurat dette i et helt år nå. Det er ikke lett, men det gjøres en god innsats, og flere og flere er nå opptatte av det. Brudd på smittevernreglene meldes gjennom avviksskjemaet, og vi ser økt RUH-rapportering etter hvert som flere blir opptatte av hvor viktig dette er, forteller han.

Landmark var også en av de 60 som testet seg fredag.

– Det er helt naturlig å gjøre som forebyggende tiltak og et bidrag til den felles dugnaden, kommenterer han.