Brede glis etter signering av E02 Kvitsøy-kontrakten til over 6,2 milliarder. Fra venstre: Sveinung Brude, prosjektleder for E39 Rogfast på Kvitsøy i Statens vegvesen, Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Berger Johannessen, administrerende direktør i Implenia Norge og Kjell Inge Davik, Divisjonsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Kathrine Hausken Kase
Brede glis etter signering av E02 Kvitsøy-kontrakten til over 6,2 milliarder. Fra venstre: Sveinung Brude, prosjektleder for E39 Rogfast på Kvitsøy i Statens vegvesen, Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Berger Johannessen, administrerende direktør i Implenia Norge og Kjell Inge Davik, Divisjonsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Kathrine Hausken Kase

Her har de nettopp signert en kontrakt på over 6,2 milliarder

Det er et arbeidsfellesskap mellom Implenia og Stangeland som har fått E02-kontrakten fra Kvitsøy. Kontrakten, som er den største på Rogfast-prosjektet, har en verdi på 6.238.016.052 kroner.

I slutten av mai ble det kjent at arbeidsfellesskapet til Implenia og Stangeland hadde fått den siste store Rogfast-kontrakten. Nå er den signert.

– Jeg er veldig godt fornøyd med av vi nå har signert og kan holde farten i dette viktige prosjektet. Vi ser fram til et godt samarbeid i gjennomføringen, sier divisjonsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Verdens lengste og dypeste

Entreprisen omfatter omtrent 8,8 kilometer toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter, og skal bygges både mot sør og nord fra Kvitsøy, og omfatter blant annet det kompliserte toplanskrysset inne i fjellet med rampene mot Kvitsøy. 

E02 skal etter hvert møte både E03 som bygges fra sør i Randaberg kommune, og E04 som bygges av Skanska Norge AS fra nord i Bokn kommune. 

Den totale lengden på Rogfast er 26,7 kilometer som da blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel når den står ferdig i 2033.

– Det skal bygges to vertikale ventilasjonssjakter som er cirka 230 meter dype og 8,6 meter og 9,4 meter i diameter. Disse sammen med flere ventilasjonstunneler skal lede brukt luft ut den ene sjakten og bringe frisk luft inn den andre sjakten. Entreprisen omfatter også 17 tekniske bygg, 154 nødstasjoner, 38 tverrforbindelser mellom løpene, fem pumpestasjoner med mer, opplyser prosjektleder for E39 Rogfast på Kvitsøy, Sveinung Brude i meldingen.

Ansatte i Statens vegvesen, Stangeland og Implenia var på plass da kontrakten skulle signeres på anleggskontoret på Kvitsøy. Foto: Statens vegvesen
Ansatte i Statens vegvesen, Stangeland og Implenia var på plass da kontrakten skulle signeres på anleggskontoret på Kvitsøy. Foto: Statens vegvesen

Bygger også i dagen

I tillegg skal det bygges omtrent 1,6 kilometer veg i dagen, gang- og sykkelveier, og en bro på cirka 20 meter. 

Omtrent to millioner kubikkmeter av stein fra tunnelen skal fylles i to sjøfyllinger og den største sjøfyllingen blir til næringsareal på Kvitsøy.

– Vi er stolte og glade over å bli valgt ut til å utføre denne jobben sammen med Stangeland Maskin. E02 Kvitsøy passer veldig godt inn i Implenias strategi om å utføre komplekse infrastrukturprosjekter. Her får vi til fulle utnyttet vår ekspertise innen tunnel, betong og vann- og frostsikring, sier administrerende direktør i Implenia Norge, Berger Johannessen i meldingen.

Daglig leder i Stangeland Maskin Tommy Stangeland mener prosjektet passer arbeidsfellesskapet bra. 

– E02-parsellen er et stort og utfordrende prosjekt, og vi i Stangeland Maskin får vist at vi sikter høyt og er ledende innen masseflytting og grunnarbeid. Og det er vi glade for å gjøre i samarbeid med våre gode samarbeidspartnere i Implenia, sier han i meldingen.

Arbeidet på Kvitsøy starter allerede etter sommerferien og skal fortsette der forrige entreprise sluttet som er omtrent 230 meter under havoverflaten.