Her er vinnerne og fasiten på Prognosesenterets og Byggeindustriens julekalender

Fra 1. til 24. desember fikk aktører i byggenæringen mulighet til å svare på 24 til dels vanskelige spørsmål i byggenæringens julekalender. Her er vinnerne og de riktige svarene.

Prognosesenteret AS og Byggeindustrien/bygg.no kunne 1. desember invitere til en faglig julekalender der alle fikk mulighet til å være med å svare på aktuelle spørsmål om ulike deler av bygg-, bolig og anleggsmarkedet i Norge.

Det er trukket ut en dagsvinner for hver dag, som alle vil få tilsendt et Flax-lodd, med mulighet til å skrape seg frem til store gevinster.

To hovedpremier
Det er også trukket ut to hovedpremier, der vi har trukket en heldig dagsvinner blant alle som har hatt et riktig svar i løpet av hele kalenderperioden, og en totalvinner med flest riktige svar for hele julekalenderen. Begge disse vinnerne vil vinne et par SONY WH-1000Xm2 hodetelefoner.

Når det gjelder mestvinnende deltager måtte vi foreta en trekning blant de to som begge hadde 13 riktige svar, som viste seg å bli Ronald Nøstvik.

Vi trakk deretter en tilfeldig dagsvinner blant alle som hadde avgitt et riktig svar, hvilket viste seg å være den andre med flest (13) korrekte svar, nemlig Eva Nøstvik - som i tillegg bor under samme tak som Roald Nøstvik. Vi har gått svarene deres, og de har svart forskjellig ved flere anledninger, hvilket tyder på at internkonkurransen dem imellom endte uavgjort – og begge vinner et Sony-headset.

– Helt ufattelig
– Dette er helt ufattelig, jeg skjønner ikke at det går an, sier Eva Nøstvik til Byggeindustrien da hun får høre at både hun og mannen Ronald Nøstvik har vunnet de to hovedpremiene i Byggeindustrien og Prognosesenterets julekalender.

Hun forteller at ekteparet har lagt ned litt jobb for finne svarene til julekalenderen.

– Det var ikke de enkleste spørsmålene, og det var også litt jobb å finne frem på Prognosesenterets internettside, sier hun.

– Dere har tydeligvis svart litt ulikt på spørsmålene. Har det vært en intern konkurranse mellom dere?

– Ja, det har kanskje det. Vi har ikke alltid vært enige om svarene, og noen ganger har vi jo også vært litt usikre og tatt noen sjanser, sier hun.

Med fasiten i hånden kan man slå fast at ektemannen Ronald har truffet rett svar flest ganger.

– Han har nok lagt litt mer i det enn meg, sier Eva Nøstvik.

Hverken hun eller ektemannen Ronald har noen direkte tilknytning til byggenæringen, men de har begge tidligere vært ivrige deltagere både i Byggeindustriens julekalender, bygge-quiz og konkurranser på hage.no. Denne gangen ble det virkelig fullklaff for ekteparet fra Follafoss i Trøndelag.

– Nå blir det to nye headset i hjemmet. Blir det stille og rolig i huset fremover nå?

– Ja, det kan kanskje bli det, sier Eva Nøstvik.

Her er dagsvinnerne (de som samtykket til å stå på denne oversikten):

Her er fasiten på de ulike spørsmålene:
1. desember:

I hvilket fylke ble det i 2017 igangsatt flest eneboliger per innbygger?

Boligmarkedet svinger en del fra år til år, ikke minst om man ser lokalt på kommune eller fylkesnivå. Det er spesielt igangsettingen av leilighetsbygg som opplever svingninger, mens igangsettingen av småhus og leiligheter er mer stabilt. Svaret på første kalenderuke var Aust-Agder, der det ble igangsatt 235 eneboliger i 2017, fordelt på en befolkning på 117.222 personer.

Kilde: Nye Boliger (Prognosesenteret AS)

2. desember:
Hvilket tiår ble det bygget flest boliger i Norge?

Boligmarkedet har vært godt og boligbyggingen høy. De siste ti årene har igangsettingen ligget på 27.929 nye boliger per år, hvilket er betydelig lavere enn rekordnivået på 1970-tallet da det ble igangsatt 41.483 nye boliger årlig i gjennomsnitt.

Kilde: Nye Boliger (Prognosesenteret AS)

3. desember:
Hvilket fylke har minst prisforskjell mellom nye og brukte boliger?

Det er store forskjeller i prisnivået for bruktboliger i Norge, mens forskjellene på nye boliger er mindre. Det er derfor ikke overaskende Oslo med det høyeste bruktprisnivået, som har minst forskjell mellom prisene på nye og brukte boliger. Som en liten kuriositet kan vi nevne at man kan kjøpe tolv eneboliger på Snåsa, til samme pris om én enebolig i Oslo.

Kilde: KommuneMonitor (Prognosesenteret AS)

4. desember:
Hvilken næring har det vært bygget mest for (i antall kvm) de siste 5 årene, ifølge
byggearealstatistikken?

De siste fem årene har det blitt bygget mest for industrien med et snitt på 3,6 millioner kvadratmeter de siste fem årene, tilsvarende 13 prosent av nybyggingen.

Kilde: Nye Yrkesbygg (Prognosesenteret AS)

5. desember:
Hvilket bygg er Norges høyeste?

Nexanstårnet er i dag Norges høyeste.

Da Nexanstårnet i Halden ble bygget i 1992 var det Norges femte høyeste bygning med sine om lag 100 meter over bakkenivå. Men etter en 20 meters påbygging ble det Norges ubestridt høyeste bygning, på 120 meter. Oslo Plaza vil passere Nexanstårnet som Norges høyeste bygg dersom et planlagt påbygg blir godkjent og bygget.

Kilde: Teknisk Ukeblad

6. desember:
Hvilket av kulturbyggene i Bjørvika er det dyreste?

Nasjonalmuseet er det dyreste, men Operaen ville trolig kostet mer enn Nasjonalmuseet dersom vi hadde justert Operaens byggekostnader til 2018-priser.

7. desember:
I hvilket år etter innflytting bruker man mest på oppussing?

I våre undersøkelser oppgir forbrukerne at det brukes i snitt ti prosent mer 2. år enn i 1. år.

Kilde: ByggMonitor (Prognosesenteret AS)

8. desember:
Hvilket rom planlegger vi oftest å pusse opp?

Nordmenn planlegger i størst grad å pusse opp stuen, men også entreen, kjøkkenet og voksnes soverom ligger høyt opp når det gjelder oppussingsplaner. Alle disse rommene ligger veldig nært hverandre på toppen. Omtrent 1/3 av de som ønsker å pusse opp innendørs det neste året planlegger å pusse opp hvert av disse rommene.

Kilde: ByggMonitor (Prognosesenteret AS)

9. desember:
Hvor ofte skifter den jevne nordmann ut kjøkkenet sitt?

Nordmenn pusser opp kjøkkenet hvert 12. år, hvilket betyr at vi pusser opp eller bytter kjøkkenet langt oftere enn den tekniske levetiden skulle tilsi utskiftning. Enkelte kjøkkenleverandører har 25 års garanti eller mer på sine kjøkkensystemer.

Kilde: ByggMonitor (Prognosesenteret AS)

10. desember:
I hvilket fylke er det flest fritidsboliger?

Det er over 499.000 fritidsbygg i Norge. I tillegg kommer et stort antall fritidsleiligheter. Flest fritidsboliger finner vi i Oppland med tolv prosent av fritidsboligene.

Kilde: Fritidsbyggrapporten (Prognosesenteret AS)

11. desember:
Hva var gjennomsnittlig kjøpspris per fritidsbolig i 2017?

Fritidsbyggmarkedet nådde i 2017 rekordnivåer. Aldri før har vi sett så høye priser eller notert så mange nybygg, omsetninger og eierskifter. Gjennomsnittlig kjøpesum i 2017 var 1,78 millioner kroner (for brukte fritidsboliger i fritt salg på selveiet tomt). En økning på åtte prosent fra 2016.

Kilde: Fritidsbygg (Prognosesenteret AS)

12. desember:
Hvor stort er markedet for oppussing og vedlikehold (ROT-markedet) av fritidsboliger?

Nivået på ROT fritidsbyggmarkedet er stadig i vekst. Økte vedlikeholdskostnader kommer som en følge av at det koster mer å vedlikeholde en hytte med høy standard. Økt bruksfrekvens, hytteeiere pålegges å koble seg til offentlig vann/avløpssystem av miljøhensyn, generasjonsskifte, teknisk utvikling og netto vekst i antall hytter. I 2017 var ROT-markedet for fritidsbygg på 11,6 milliarder kroner.

Kilde: Fritidsbygg (Prognosesenteret AS)

13. desember:
Hvilken del av anleggsmarked var størst i 2017?

Anleggsinvesteringene har skutt i været de siste årene, og selv om det også har vært vekst i anleggsvedlikeholdet er det investeringene som driver veksten i det samlede anleggsmarkedet. Helt fram til 2016 var det likevel det samlede anleggsvedlikeholdet som var den største sektoren, men fra 2017 har investeringene i veianlegg tatt over.

Kilde: Anleggsrapporten (Prognosesenteret AS)

14. desember:
Hvilket fylke hadde de største anleggsinvesteringene i 2017

Det har ofte stått mellom Hordaland og Akershus om hvilket fylke som har de største anleggsinvesteringene. I de senere årene er det som regel Akershus som har «vunnet», men i 2017 var det Hordaland.

Kilde: Anleggsrapporten (Prognosesenteret AS)

15. desember:
Hva er det (demografiske) årlige boligbehovet i Halden neste fem år (MMMM)?

Boligbehovet i Halden er beregnet til 195 boliger årlig den kommende femårs perioden.

Kilde: KommuneMonitor (Prognosesenteret AS)

16. desember:
Hva er den gjennomsnittlige flyttefrekvensen i Asker (antall år i samme bolig)?

I Asker flytter man i gjennomsnitt hvert 7,7 år. Flyttefrekvensen er desidert høyest i de yngre aldersgruppene.

Kilde: KommuneMonitor (Prognosesenteret AS)

17. desember:
Hvilket nivå ligger styringsrenten på nå?

Styringsrenten lå i desember på 0,75 prosent. Det er forventet at denne vil oppjusteres flere ganger i løpet av de kommende årene.

Kilde: Makroøkonomien (Prognosesenteret AS)

18. desember:
Hvor lenge gjelder Boliglånsforskriften?

Boliglånsforskriften gjelder til og med 31. desember 2019.

Kilde: Makroøkonomien (Prognosesenteret AS)

19. desember:
Hvilken kommune har høyest detaljhandelsomsetning per innbygger?

Ullensaker kommune hadde høyest detaljhandelsomsetning per innbygger i 2017.

Kilde: Handelsanalyser (Prognosesenteret AS)


20. desember:
Hva heter Norges største kjøpesenter målt i omsetning i 2017?

Sandvika Storsenter hadde høyest omsetning i 2017 med 3.271 millioner kroner fordelt på 190 butikker og 60.000 kvadratmeter. Sandvika Storsenter hadde mer enn 5,6 millioner besøkende i 2017.

Kilde: Thon Eiendom

21. desember:
Hvilken kommune har flest eneboliger?

Bergen kommune har 35.733 eneboliger og ligger med dette et lite hestehode foran Oslo, med 27.319 eneboliger.

Kilde: KommuneMonitor (Prognosesenteret AS)

22. desember:
Hvilken kommune har høyest andel eneboliger?

Hjartdal kommune i Telemark ligger på topp, med en eneboligandel på hele 92 prosent. Kun tre prosent av boligene i denne kommunen består av leiligheter.

Kilde: KommuneMonitor (Prognosesenteret AS)

23. desember:
Hvilket fellesområde/fellesfunksjon er mest attraktivt blant dem som planlegger å kjøpe leilighet i fremtiden?

De fleste leilighetskjøpere rangerer trimrom høyt når de skal kjøpe leilighet. Dette gjelder de fleste aldersgrupper som planlegger å kjøpe leilighet.

Kilde: Future Living (Prognosesenteret AS)

24. desember:
Hva bruker man i hovedsak stuen til i dag?

Stuen er det rommet man i størst grad ser på TV. TV-titting er ellers noe de fleste nordmenn ønsker å bruke mindre tid på i fremtiden.

Kilde: Future Living (Prognosesenteret AS)