Ole Elven (t.v.) og Martin Mathisen. Foto: Jan Eivind Fredly/Aidem Media

Her er Harstadbygg sin nye lederduo

Lederduoen i de to Harstadbygg-selskapene er komplett etter at Ole Elven (50) fra nyttår gikk fra Montér Per Strand, til lederjobben i Harstadbygg Bolig. Martin Mathisen (36) startet som daglig leder i søsterselskapet Harstadbygg Entreprenør i fjor høst. 

Fakta

- Harstadbygg-selskapene har i dag 35 ansatte.
- Som en del av vekstambisjonene, har begge selskapene konkrete planer om å utvide arbeidsstokken i tiden som kommer.
- Totalt antall ansatte i SE Gruppen og tilhørende selskaper: 200
- SE Gruppens totale omsetning i 2018: 530 mill. kr.

Virksomheten til Harstadbygg er fordelt på to selvstendige selskaper. Harstadbygg Entreprenør AS retter seg mot et marked med store bygg, ofte betongkonstruksjoner. Kundene er som regel profesjonelle utbyggere og/eller offentlige aktører. Harstadbygg Bolig AS er Mesterhus-agent i Harstad-regionen og fører opp eneboliger, rekkehus og mindre leilighetsbygg – som regel med privatpersoner som kunder.

– Vi ser stor aktivitet og store muligheter i Harstad-regionen. Vi regner Evenes og all aktiviteten som ventes der som en del av Harstad-regionen. Hålogalandsveien er et annet stort, offentlig prosjekt som kommer til å gi positive ringvirkninger, sier Tor Halvard Gregersen i en pressemelding.

Store
Han er ansvarlig for entreprenørvirksomheten i SE Gruppen på Sortland. I 2016 overtok SE Gruppen Harstadbygg-selskapene, som dermed er i konsernfamilie med: 

* Sortland Entreprenør
* Kai og Anlegg (Sortland)
* ByggTeam Hadsel
* XL-Bygg Harstad
* XL-Bygg Sortland
* XL-Bygg Kvæfjord
* XL-Bygg Skjærran (Evenskjer)

Denne lista gjør SE Gruppen til det som skal være den største lokaleide entreprenørvirksomheten i Hålogaland. SE Gruppen er også inne på eiersiden i Mestergruppen.

– Mange tenker nok at Harstadbygg, er Harstadbygg. Vi ser store fordeler ved at Harstadbygg Entreprenør spesialiserer seg på større prosjekter for private utbyggere og offentlige aktører. Harstadbygg Bolig møter gjerne kundene hjemme i deres egen stue, og planlegger familiens bolig – det som for de aller fleste er livets største investering – på en helt annen måte, i et annet tempo og med helt andre innfallsvinkler, sier Tor Halvard Gregersen.

– For oss er det viktig å bevare de lokale og tradisjonsrike merkevarene. Vi beholder selskapene, slik at skatteinntekter går tilbake til kommunene hvor verdiene skapes og våre ansatte bor og lever, sier Gregersen videre.

Svært fornøyd
Han er svært fornøyd med at Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig er rustet for fremtidig vekst og utvikling med lederduoen Martin Mathisen og Ole Elven på plass. Slik selskapene har ulike markedsområder, har de to lederne utfyllende bakgrunn og kompetanse.

Mathisen er bygg-/ingeniørutdannet og kom fra Veidekke Entreprenør da han begynte som daglig leder i Harstadbygg Entreprenør i september.

– Jeg har kun jobbet for store riksentreprenører, og aldri jobbet med prosjekter hjemme i Harstad. Som leder i Harstadbygg Entreprenør ser jeg fram til å jobbe med lokale prosjekter, og bidra til utvikling i Harstad-regionen, sier Mathisen.

Ole Elven kommer fra stillingen som innkjøpssjef i Montér Per Strand, hvor han har vært en del av ledelsen i nærmere 15 år.

– Jeg trivdes veldig godt der jeg jobbet, men hadde lyst å gjøre noe nytt. Det sterke lokale eiermiljøet på Sortland trigget meg, og representerte samtidig en trygghet i det jeg tok beslutningen om å ta lederjobben i Harstadbygg Bolig, sier Elven.

SE Gruppen er i ferd med å etablere et nytt, moderne XL Bygg-varehus på Åsby. Her skal også Harstadbygg-selskapene lokaliseres i framtiden. Georg Johansen leder XL Bygg i Harstad og Kvæfjord.

I Harstadbygg Entreprenør har daglig leder gjennom mange år, Eirik Steinjord, gått over til en rendyrket prosjektleder-stilling.

– Eirik har vært i ei kombinasjonsstilling som daglig leder og prosjektleder. Som en del av våre vekstambisjoner i Harstad, har vi valgt å rendyrke daglig lederfunksjonen i ei hel stilling. Eirik valgte da å fortsette med det som er hans fag, det han liker aller best – og det han har gjort hele tiden ved siden av å være daglig leder: Prosjektledelse, sier Tor Halvard Gregersen.

I Harstadbygg Bolig tok Ole Elven over som daglig leder fra årsskiftet etter Håvard Kildal. Kildal overlapper sammen med Elven i en tre-månedersperiode, ut mars.