Fra Meierikvartalet i Lillestrøm. Ill. Dark Arkitekter

Fra Meierikvartalet i Lillestrøm. Ill. Dark Arkitekter

Her er de største pågående byggeprosjektene i Viken

Selv om det er mye uro rundt aktivitetsnivået i byggenæringen, er det en rekke pågående prosjekter rundt om i landet. Det bygges for mange milliarder kroner i storfylket Viken, og her gir vi deg en oversikt over de største pågående prosjektene innen bygg i dette fylket.