Her er de største arkitektfirmaene i Norge

Byggeindustrien viser frem oversikter over flere av leddene i verdikjeden i byggenæringen. Gjennom flere år har Byggeindustrien rangert de største arkitekt­virksomhetene, og her kommer tallene for 2020.