Her er de nominerte prosjektene til Årets Bygg og Årets Anlegg 2018.Farriseidet Porsgrunn. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NORE18 Bommestad - Sky. Foto: Christian AarhusFv. 32 Gimlevegen-Augestadveien: Entreprise 1 - Dr. Munks gate-Augestadveien. Foto: AF GruppenKongsvinger ungdomsskole. Foto: Arve BrekkhusHolmen skole. Foto: Trond JoelsonLHL. Foto: Trond JoelsonKilden barnehage. Foto: Trond JoelsonEufemias Hage. Foto: Trond Joelson

Her er de nominerte til Årets Bygg og Årets Anlegg 2018

Etter en lengre prosess har nå juryen kommet frem til de nominerte kandidatene til prisene Årets Bygg og Årets Anlegg 2018. Hvem som stikker av med seieren i de to kategoriene offentliggjøres på Byggegallaen 3. april.

Juryen har nominert tre kandidater til prisen Årets Anlegg og fem kandidater til prisen Årets Bygg.

I kategorien anlegg er følgende tre prosjekter nominert:

Farriseidet-Porsgrunn
Sted: Larvik-Porsgrunn
Prosjekttype: Jernbane
Byggherre Bane NOR
Entreprenører: Skanska, Veidekke, NCC, Implenia,
Infranord, Relacom, Caverion, mfl.
Kostnad 7,435 milliarder kroner
Lengde: 22,5 kilkometer
Prosjektering: ÅF Enginering, Sweco, Norconsult, ECT

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

E18 Bommestad – Sky
Vei og tunneler
Sted: Larvik
Prosjekttype: 6,5 kilometer motorvei inkludert to tunneler
Byggherre: Statens vegvesen
Hovedentreprenør: Skanska
Kontraktssum: 1.568 millioner kroner
Rådgiver: Rambøll

Farrisbrua
Sted: Larvik
Prosjekttype: 570 meter lang og 28 meter bred betong- og skråstagbru
Byggherre: Statens vegvesen
Hovedentreprenør: Joint Venture Farris Bru ANS (PNC Norge 65 prosent og Implenia 35 prosent)
Kontraktssum: 719 millioner kroner
Arkitekt: L2 arkitekter
Rådgiver: Rambøll

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadveien: Entreprise 1- Dr. Munks gate-Augestadveien
Sted: Porsgrunn
Prosjekttype: Veiprosjekt
Byggherre: Statens vegvesen Region sør
Totalentreprenør: AF Gruppen
Rådgiver: Norconsult
Spesialentreprenør løsmassetunnel: Jetgrunn
Kontraktsum: 228,9 millioner kroner (eks. mva.)
Lengde: 380 meter lang miljøtunnel - 300 meter vei i dagen

Les artikkel om prosjektet her

I kategorien Bygg er følgende fem prosjekter nominert:

Kongsvinger ungdomsskole
Sted: Kongsvinger
Prosjekttype: Ungdomsskole
Bruttoareal: 11.360 kvadratmeter
Byggherre: Kongsvinger kommune ved KKEiendom
Prosjektledelse: HR Prosjekt
Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld
Kontraktsum eks. mva.: 261,4 millioner kroner
Arkitekt/interiørarkitekt: hlm arkitektur
LARK: Bjørbekk & Lindheim
Kunstnere: Erik Pirolt (hundeskulptur i stål), Kyrre Andersen (lysskulptur), Trine Mauritz/Inge Pedersen (terrazzogulv), Trine Åmodt (maleri på betongvegger), Marthe Karen Kampen/Johannes Borchgrevink Hansen (kunst på trevegger), Robert Johansson (pyrografitegninger på trevegger)
Kunstkoordinator: Kultur og fritidsenheten KK
Rådgivere: RIB, RIBr,RIByFy, RIM, RIEnergi: WSP - RIG: Løvlien Georåd - RIV: GK Inneklima - RIVA: Arealtek - RIE: Ing. Hallås - RIAku: Brekke & Strand - Koordinator for utførelse og uavhengig kontroll: Prosjektråd Innlandet

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

Holmen skole
Sted: Oslo
Prosjekttype: Skole
Bruttoareal: 10.862 kvadratmeter
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Betonmast Oslo
Kontraktsum eks. mva.: 317 millioner kroner
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo
Rådgivere: RIB, RIE, RIV, RIG RIA, RIBr, RIBFy og BIM: Norconsult - RI Murverk: Sivilingeniør Finn Madsø - SHA-koordinator: Siv.Ing. Trond Thorvaldsen - Kvalitetskontroll koordinator: Opak

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

LHL-sykehuset Gardermoen
Sted: Gardermoen
Prosjekttype: Sykehus
Bruttoareal: 28.500 kvadratmeter
Byggherre: GCU AS (Gardermoen Campus Utvikling)
Kostnadsramme: 1,4 milliarder kroner
Totalentreprenør: HENT
Arkitekt: Nordic - Office of Architecture (med Arkitema Architects som uavhengig kontrollør)
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter
Rådgivere: RIBR, RIG, RIM, RIVA, RiByFy: Norconsult - RIB: Bright - RIAKU: Brekke og Strand

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

Kilden barnehage
Sted: Årvoll, Oslo
Prosjekttype: Barnehage, plusshus
Bruttoareal: Cirka 2432 kvadratmeter
Kontraktssum: 76 mill. kroner eks. mva.
Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektledelse: Metier OEC
Totalentreprenør: Varden Entreprenør
Arkitekt: Link Arkitektur
Landskapsarkitekt: Link Landskap
Rådgivere: RIBr, RIAku, RIVA, RI Vei, RIB: Multiconsult - RIV: Erichsen & Horgen - RIB Betong: Spenncon - RIB Trekonstruksjoner: Splitkon

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

Eufemias Hage
Sted: Oslo
Prosjekttype: Boligbygg
BTA: 13.700 kvadratmeter
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Oslo S Utvikling
Prosjekterings- og prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Arkitekt: Arcasa Arkitekter
LARK: Link Landskap
Rådgivere: RIB Råbygg og tømmerkonstruksjoner: Rambøll Norge - RIE: Konsel - RIE brannalarm - Nødlys: Honeywell Life Safety - RIBR: Fokus Rådgivning - RIAKU: Multiconsult - RIByFy og RI Energi: Norconsult - Miljørådgiver: Vedal Prosjekt - RIV: Erichsen & Horgen

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her


Vinnerne avsløres på Byggedagene
Vinnerne i de to kategoriene blir offentliggjort på Byggegallaen 3. april, som er en del av Byggedagene 2018. Arrangementet går av stabelen på Radisson BLU Plaza Hotell i Oslo 3. og 4. april.

Kjersti Folvik, som leder juryarbeidet, kan fortelle at det er en omfattende oppgave å gå gjennom alle de viktigste ferdigstilte prosjektene fra fjoråret.

– Det er liten tvil om at det hvert eneste år realiseres en lang rekke flotte og gode prosjekter innen både bygg og anlegg - så var også definitivt tilfelle for 2018. Juryen har lagt ned et stort arbeid med å sile ut prosjektene. Vi startet med flere hundre aktuelle kandidater, som etter hvert er skalert ned til de fem prosjektene innen bygg og de tre prosjektene innen anlegg som vi nå står igjen med, sier Folvik.

Jurylederen forteller at juryen er godt fornøyd med kandidatene som nå kan presenteres.

– Ved at de har kommet gjennom nåløyet og blitt nominert har de allerede oppnådd mye, og er på hver sin måte alle vinnerprosjekter, sier hun.

– Vi har fått godt innsyn i mange gode prosjekter. Et utviklingstrekk den senere tiden, som vi ser igjen hos flere av de beste prosjektene, er økt fokus på miljø og samspill. Det vi kanskje spesielt i år har merket oss er at samspillet utvides. Fra tidligere bare å dreie seg om byggherre og entreprenør - til i større grad å inkludere leverandører og rådgivere, men også brukere og naboer, legger Folvik til.

Nå skal juryen finne frem til vinneren blant de nominerte kandidatene i kategorien Årets Bygg og Årets Anlegg.

Juryleder Kjersti Folvik begynte for øvrig 11. mars i stillingen som direktør miljø og innovasjon hos Aspelin Ramm. Aspelin Ramm er inne som aktør hos et av de nominerte prosjektene innen bygg-kategorien, nemlig LHL. Folvik har med den bakgrunn ikke vært delaktig i diskusjonen rundt LHLs kandidatur, og trer til side i arbeidet juryen nå skal gjøre med å finne frem til hvem av de fem nominerte bygg-prosjektene som skal kåres som vinner av prisen Årets Bygg.

Juryen består av:
Kjersti Folvik (RIF/Aspelin Ramm)
Per-Arne Horne (DiBK)
Heidi Berg (Trimble)
Harald Martin Gjøvaag (NAL/Selvaag Bolig)
Kari Sandberg (EBA)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Meld deg på arrangementet her

Se programmet her