Her bygges det nye sentrallageret til Bohus Logistikk. Dette er et dronebilde fra Anleggsdata.

Her bygger Backe Romerike sentrallager på 31.300 kvadratmeter for Bohus Logistikk

Backe Romerike AS skal i en totalentreprise bygge nytt sentrallager for Bohus Logistikk AS på Fet næringspark.

Totalt bruksareal på lageret er 31.300 kvadratmeter. Bygget skal bestå av et lager med 23 meters høyde og automatkran, et manuelt høylager med 15 meters høyde og øvrige lagerarealer med 4,5 meters høyde.

I tillegg inneholder bygget en kontor- og administrasjonsdel.

Det ferdige bygget vil inneholde over 70 arbeidsplasser, fordelt på lager og kontor.

Tomten er tidligere utsprengt i annen entreprise. Arbeidene har startet opp og overlevering av prosjektet til byggherre er avtalt første juni 2021.

Råbygget oppføres i en kombinasjon av stål og betong. Yttervegger består av micro-profil sandwich-elementer og tak etableres med TRP plater og tekkes med folietekking.

- Vi setter pris på tilliten vi har fått av Bohus, og ser frem til godt samarbeid i prosjektet, sier Øystein Nordal, administrerende direktør i Backe Romerike.