D-blokken. Illustrasjon: Team Urbis
D-blokken. Illustrasjon: Team Urbis

HENT signerte D-blokka

HENT og Statsbygg signerte i juli gjennomføringsavtalen for D-blokken i det nye regjeringskvartalet.

Avtalen er på 2,4 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, og markerer startskuddet for byggefasen, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen, omtaler partene på D-blokken som helt fremst i bransjen på samspill, og samspillet som ett av de mest profesjonelle de har deltatt i. I meldingen forteller han at Statsbyggs positive opplevelser fra samspillet i prosjektet er grunnen til at gjennomføringsavtalen nå kommer i mål.

- Sammen med Statsbygg, Team Urbis og en rekke underentreprenører har vi jobbet godt i samspill siden våren 2020. Samspillet har vært usedvanlig godt og gjennomføringen har vært etter planlagt tid. Det er fantastisk at Statsbygg gir oss fornyet tillit og ønsker å fortsette det gode samarbeidet, sier konsernsjef i HENT, Jan Jahren i meldingen.

Prosjektleder Even Larsen forteller at visjonen om å sette prosjektet i sentrum virkelig har kommet til sin rett i samspillsfasen. Han trekker spesielt frem hvordan alle involverte har bidratt med høy faglig kompetanse, og at alle involverte parter ikke bare har hatt ambisjoner om samspill, men at de har gjennomført det etter læreboka.

- Samarbeidet frem til kontrakt har gjennomgående basert seg på åpenhet, gjensidig tillit og stor takhøyde for å finne løsninger til det beste for prosjektet. Vi er ett team som jobber for felles mål, og det er et best mulig regjeringskvartal, sier han i pressemeldingen.

Byggefasen starter opp i slutten av august. Da kommer de første kranene til byggeplassen. I september starter arbeidet med bæresystemene til blokken. Arbeidet med D-blokken vil pågå frem til slutten av 2024, opplyser HENT.