De to sentrale blokkene i sjukehusprosjektet fotografert fra vest i august. Foto: HENT

De to sentrale blokkene i sjukehusprosjektet fotografert fra vest i august. Foto: HENT

HENT på topp i produksjonsaktiviteten på Hjelset

– Vi er på topp når det gjelder produksjonsnivå nå. På den store innredningskontrakten til HENT er vi rundt 100 personer i aktivitet, totalt på byggeprosjektet er her rundt 350 arbeidere i sving, og på innrednings-kontrakten alene har vi en produksjon på 30 til 35 millioner kroner i måneden.