Foto: Kristine O. Iversen

HENT med storsamling i Lillestrøm

Rundt 550 av de ansatte i HENT er denne helgen samlet til en storsamling på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Her skal de bygge både fagkunnskap og kultur.