Slik ser Nordic og AART for seg nye Voss videregående skole.

HENT bygger Voss vgs

HENT AS har i samarbeide med Nordic–Office of Architecture, AART architects og Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitektar, vunnet pris- og design konkurransen nye Voss videregående skole.

Sweco Norge skal stå for prosjektering av tekniske fag og Norconsult AS har ansvaret for bygningsmessig prosjektering.

Seks team deltok i konkurransen om den videregående skolen på 12 000 m2 som ligger i naturskjønne omgivelser ved Lundarvatnet i Voss. Kontraktsverdien på oppdraget vil bli på ca 350 mill NOK.

Den nye skolen kommer til å inneholde seks yrkesfaglige linjer med ca 380 elever og 100 ansatte. I vinnerforslaget fordeler de yrkesfaglige linjene seg i en komposisjon av rektangulære bygningsvolumer i en H-form, som gir skjermede uterom og strekker seg fra et stort sentralt tun ut mot det grønne landskapet omkring. Denne organiseringen gjør det svært lett for brukere og besøkende å orientere seg i bygget, og gir god visuell kontakt fra skoletunet og ut til de ulike avdelingene.

Utover de yrkesfaglige linjene kommer skolen også til å få en multihall som gir rom for idrett og kulturelle arrangementer. Skolen er designet som et mangfoldig kultur- og utdannelsessenter som vil inneholde læring, aktiviteter og kulturelle opplevelser.

Konkurransens jury fremhever at "Forslaget har en klar organisering og et solid gjennomgående konsept. Skolens ulike rom er artikulert i fasadeuttrykket på en overbevisende måte. Forslaget viser samtidig konkurransens største kvaliteter med hensyn til kontakt mellom inne og ute gjennom skoletorget, som er skolens store fellesrom. Dette har utsikt til begge gårdsrom i tillegg til kantinen mot vannet".

Juryen er særlig begeistret for samspillet mellom inne- og uteområdene da forslaget med sin arkitektoniske komposisjon, store vinduspartier og overlysvinduer skaper et lyst læringsmiljø. Dagslys og utsikt er vektet høyt og skoletorget sammen med multihallen gir rom for fellesskap og kulturelle opplevelser.

I premissene for konkurransen er det satt krav til bruk av trevirke. Vinnerutkastet har dokumentert utstrakt bruk av tre både konstruktivt og til bruk som kledning utvendig og innvendig.Foreslått materialbruk virker tiltalende og spiller godt sammen med det arkitektoniske hovedgrepet og lokal byggeskikk.

Prosjektet skal nå gjennom en bearbeidingsfase i samspill mellom Hordaland Fylkeskommune, skolens brukere og prosjekteringsgruppen. Det tas sikte på at omforent prosjektgrunnlag foreligger i midten av mai.

- Vi regner med å sette spaden i jorda i begynnelsen av august," sier prosjektutvikler Nils Hjulstad i HENT.

- Vi er veldig fornøyde med at vi nå, etter å ha satset på skolekonkurranser en stund, har vunnet to store prosjekter. Voss videregående skole vil komme alle brukerne og samfunnet rundt til gode, og bli veldig flott i situasjonen, sier daglig leder i Nordic, John Arne Bjerknes.