Jan K. Jahren (t.v.), konsernsjef i HENT AS, og Per Ivar Dahlum, prosjektleder i Sør-Fron kommune. Foto: HENT
Jan K. Jahren (t.v.), konsernsjef i HENT AS, og Per Ivar Dahlum, prosjektleder i Sør-Fron kommune. Foto: HENT

HENT bygger skole i Sør-Fron

HENT og Sør-Fron kommune har signert avtale for utviklingen- og byggingen av den nye skolen i kommunen.

Den nye skolen skal romme 1.-10. trinn for 320 elever, samt ansatte.

Sør-Fron kommune skal bygge ny skole som tar hensyn til endring i elevtall, læringsmiljø, trivsel og kommunens økonomiske rammer. Prosjektet rommer også et uteområde som skal legge til rette for at skolens elever kan lære og leke på en trygg og sikker måte. Sammen med byggene rundt, Fron badeland og Sør-Fron kulturhus, bidrar den nye skolen til at området blir et viktig samlingspunkt for hele bygda, skriver HENT i en pressemelding.

Entreprenøren forteller til Byggeindustrien at kontrakten har en merdi på 135 millioner kroner uten merverdiavgift.

– Vi gleder oss til å starte arbeidet, og ser fram til godt samspill med alle involverte i et framtidsretta prosjekt for barn og unge og de som jobber i skolen i Sør-Fron. Dette blir et viktig og historisk løft for Sør-Fron kommune, sier Anne Holsbrekken, kommunedirektør i Sør-Fron kommune i meldingen.

Prosjektet for Sør-Frons nye skole gjennomføres etter HENTs samspillmodell hvor HENT sammen med arkitekt, rådgivere, underentreprenører og leverandører står for all nødvendig prosjektering i samspill med byggherre. Målet er å sikre den beste løsningen for byggherre og brukernes behov.

– Prosjektet for nye den nye skolen i Sør-Fron kommune er spennende, og vi er stolte over å være med på å bidra til å skape et betydningsfullt bygg for bygda. Med HENTs satsning på verdiskaping gjennom samspill, er dette et prosjekt som går godt inn i vår portefølje. Nå ser vi fram til å sette i gang med utviklingen og etter hvert byggingen, sammen med en framtidsrettet byggherre, sier konsernsjef Jan K. Jahren i HENT i meldingen.

Etter en samspillprosess på rundt seks måneder er det planlagt oppstart på byggeplassen i løpet av mai 2024. Skolen vil etter planen stå klar til skolestart 2026.