Illustrasjon: Eder Biesel Arkitekter AS

HENT bygger for Åsane Næringspark

Åsane Næringspark AS og HENT AS har inngått kontrakt om bygging av lager-, produksjonslokale og kontorbygg på omlag 8 500 kvm.

Bak byggherreselskapet Åsane Næringspark AS står EGD Property AS (Bergen) og Base Property AS (Stavanger).

- Vi er fornøyd med at vi nok engang har kommet til enighet med HENT i forbindelse med et større byggeprosjekt. Vi er midt i gjennomføringen av Quality Edward Grieg Hotell i godt samarbeid med HENT allerede og ser fram til videreføring av dette i nytt prosjekt, sier byggherre og prosjektleder Tor Fredrik Muller fra EGD Property AS.

Næringsbygget er prosjektert på ubebygd eiendom beliggende i Åsane og som er ferdig regulert for næring, industri og produksjon. Beliggenhet er Åsane utenfor Bergen.

Det er MRC Solberg & Andersen AS som vil være leietaker i bygget, som har oppstart 3. kvartal i inneværende år og er ventet ferdig i desember 2015. Kontraktssum er om lag NOK 155 mill.

- HENT takker for tillitten og ser fram til å gjennomføre et nytt prosjekt i Bergensområdet. Dette er svært gledelig – ikke minst på grunn av vår satsning i regionen, sier markeds- og utviklingsdirektør i HENT Knut Alstad.