Milliardsprekk i planen for sykehusbygg på sørøstlandet fører til at flere prosjekter bør utsettes, ifølge Helse sør-øst. På bildet: Sykehuset i Hamar i Innlandet. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Milliardsprekk i planen for sykehusbygg på sørøstlandet fører til at flere prosjekter bør utsettes, ifølge Helse sør-øst. På bildet: Sykehuset i Hamar i Innlandet. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Helse sør-øst vil utsette flere sykehusbygg på grunn av kraftig kostnadsøkning

Kostnadene for sykehusbygg på sørøstlandet er anslått å øke med 12,7 milliarder kroner, ifølge Helse sør-øst. Foretaket anbefaler å utsette flere prosjekter.

Det nye sykehuset i Innlandet og nytt akuttbygg i Kristiansand kan bli satt på vent, skriver Dagbladet.

Helseforetaket anbefaler også å utsette bygging av Sunnaas sykehus og Kalnes sykehus i Viken. De anbefaler derimot ikke at Oslo universitetssykehus (OUS) sine byggeprosjekter utsettes.

Det kommer fram av forslaget til økonomisk langtidsplan for 2023 til 2026 som styret i Helse sør-øst skal behandle onsdag. Årsaken er at knapphet på byggevarer som følge av koronapandemien, energikrise og krig har ført til at prisene for byggematerialer er langt høyere enn forutsatt i byggplanene.

– Summen av alle investeringer i planen for 2023 til 2030 øker med om lag 12,7 milliarder kroner fra økonomisk langtidsplan for 2022 til 2025. Økt omfang eller forskyvninger i prosjektene står for 4,1 milliarder kroner, mens resterende 8,6 milliarder kroner forårsakes av total prisvekst, heter det i planen.

Christian Grimsgaard er ansatterepresentant i foretakets styre. Han sier at realiteten nå er at alle byggeprosjekter unntatt OUS-prosjektet vil bli stanset på ubestemt tid.

– Etter mitt syn burde regjeringen sikre OUS særskilt finansiering i stedet for at dette nå rammer høyst påkrevde investeringer i andre sykehus, sier Grimsgaard til Dagbladet.