Bane Nor-styreleder Cato Hellesjø. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Bane Nor-styreleder Cato Hellesjø. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hellesjø gjenvalgt som styreleder i Bane Nor

På torsdagens foretaksmøte i Bane Nor ble Ståle Gjersvold valgt inn som nytt styremedlem, mens styreleder Cato Hellesjø ble gjenvalgt for to år.

– Bane Nor planlegger og gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter, som skal utvide kapasiteten på jernbanen og bidra til økt punktlighet. Jeg har høye forventninger til at byggeprosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som hensynet til sikkerhet, klima og natur ivaretas på en god måte. Med sin erfaring fra styring og ledelse av store industriprosjekter og infrastrukturvirksomhet, har Ståle Gjersvold en svært relevant kompetanse for styret i Bane Nor, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Gjersvold har en mastergrad i teknologiledelse fra NTNU og Massachusetts Institute of Technology (MIT). Han er i dag konsernsjef i Trønder Energi og har lang bakgrunn fra energibransjen. Gjersvold var ansatt i Equinor ASA fra 1991-2010, og hadde de siste årene ansvaret for flere store utbyggingsprosjekter både i Norge og internasjonalt.

Gjersvold har styreerfaring fra ulike virksomheter. Han er i dag styremedlem i Aneo AS, Tensio AS og Fornybar Norge og har tidligere blant annet vært styreleder i Orkla Sparebank.

Styrets sammensetning:
Etter foretaksmøtet består styret i Bane Nor av følgende medlemmer:
Cato Hellesjø (1956, Oslo) (aksjonærvalgt)
Ståle Gjersvold (1965, Trøndelag) (aksjonærvalgt)
Eli Giske (1964, Akershus) (aksjonærvalgt)
Renate Larsen (1975, Troms) (aksjonærvalgt)
Hildegunn Naas-Bibow (1972, Oslo) (aksjonærvalgt)
Adele Bugge Norman Pran (1970, Oslo) (aksjonærvalgt)
Tore Olaf Rimmereid (1962, Oslo) (aksjonærvalgt)
Bente Langeland Roheim (ansattrepresentant)
Lars Øyvind Sannes (ansattrepresentant)
Ola Rune Kleiven (observatør, ansattrepresentant)
Bård Johnsen (observatør, ansattrepresentant)