Heimdal videregående skole

Kristina Bjerrehorn har ledet det største prosjektet Skanska hittil har hatt i Midt-Norge. Jo Andersson Kielland er en av flere Rambøll-arkitekter som har jobbet med skole- og hallprosjektet.Marit Sollien har ledet Heimdal vgs-prosjektet på vegne av byggherren, Trøndelag fylkeskommune.

Nye Heimdal videregående skole ble ferdig til rett tid. Lærere og annet personale inntok komplekset 13. august, elevene rykker inn mandag 20. Prislapp på hele stasen: 1,1 milliarder kroner.

Fakta

Sted: Saupstad i Trondheim

Prosjekttype: Videregående skole med flerbrukshall

Bruttoareal: 30.000 kvadratmeter

Byggherre: Trøndelag fylkeskommune

Byggherreombud for Trøndelag Fylkeskommune: WSP

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktssum eks. mva: 600 millioner kroner

Totalkostnad: 1,1 milliard kroner

Arkitekt: Rambøll Arkitekter med KHR arkitekter

Rådgivere: RiB, RiE, RiVa, RiRør, RiAkustikk, RiBr: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeid: Skanska og Tømrermester Arnstein Sørgård l Stikking: Skanska Survey l Stål: Skanska Stålfabrikken l Grunn- og utomhusarbeid: Ottar Augdal l Elektro: Vintervoll l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Lås og beslag: Certego l Rørlegger: GK Rør l Brannisolering: RH Prosjekt l Taktekking: Icopal l Blikkenslager: Trønderblikk l Glass, alu: Glassbygg l Himling: Modulvegger l Flis: Bugge l Kjerneboring: Skaget Betongsaging l Gulvbelegg: Utgaard l Maler: B. Bersvendsen l Takelementer: Lett-Tak l Snekkerarbeid: Otretek l Renhold: NRS l Gulvstøp og tynnavretting: RS Gulv l Membran: Mastersealing l Stillas: Aluhak l Betongsliping: Betotec l Trapper, rekkverk: Midthaug l Energiboring: Båsum boring l Kjøkken: HTH Trondheim l Tredører: Swedoor l Ståldører: Daloc l Byggevarer: Optimera

Det nye, store skoleanlegget på Saupstad i Trondheim går for å være blant de mest miljøvennlige i verden. Dette var også en uttalt ambisjon da Sør-Trøndelag fylkesting fattet vedtaket om å satse på nybygg fremfor å renovere og utvide 40 år gamle Heimdal videregående på nabotomta. Så godt som all energi det nye, store bygget trenger, hentes fra sola, bakken og miljøvennlig biogass.

I tillegg til skolelokaler med 1.140 elevplasser, rommer nybygget en stor flerbrukshall og en kultursal. Flerbrukshallen, som allerede er døpt «Kolstad Arena», blir Kolstad Håndballs nye hjemmebane.

Håndball og musikk

Når det spilles kamper i hallen, vil det være 2.000 sitte- og 500 ståplasser for publikum. Ved konserter kan hallen ta 4.000 publikummere. Til hverdags kan topphåndball-flaten deles i tre. Et antall gymsaler i nærheten av storhallen er skreddersydd for ulike disipliner – som skihopp- og dansetrening.

Kolstad Håndball, som for tiden er Trondheims eneste på eliteserienivå, skal også drifte flerbrukshallen på cirka 6.000 kvadratmeter, støttearealer medregnet. Driftsansvaret for den øvrige bygningsmassen i Heimdal vgs-anlegget tilligger Seksjon Eiendom i Trøndelag fylkeskommune.

Nytt, frittstående klubbhus på 700 kvadratmeter for Kolstad Fotball og en parkeringskjeller med 100 bilplasser, er også med i nye Heimdal videregående skoleprosjektet.

Storhall under bakken

For ikke å stjele for mye av det offentlige rommet i Saupstad-området, hvor ærverdige Søbstad Gård og Kolstad kirke er nære naboer i vest, er hele idrettshallen bygget under bakken. Bunnen av byggegropa lå nærmere bestemt 16 meter under opprinnelig bakkenivå vest for tomta. Svære mengder dårlig fjell måtte sprenges ut før hall- og skolebygging kunne ta til.

Såvel flerbrukshallen som kulturdelen av Heimdal vgs er å oppfatte som viktige oppfølgingselementer i bydels-programmet «Områdeløft Saupstad». Det har som mål å forbedre levekårene for innbyggerne gjennom tverrfaglig innsats – bidra til at Saupstad fremstår som et attraktivt og mangfoldig område. Trondheim kommune samarbeider med stat, fylke og lokalsamfunn om gjennomføringen.

Kultursalen, som har fått plass i det nordøstre hjørnet av skolebygget, har 350 publikumsplasser. Og en tidsmessig og velutstyrt scene, naturligvis.

Geo-, bio- og solenergi

Via 21 «geobrønner» som er boret ned i fjellgrunnen, og ved hjelp av varmepumpeteknologi, hentes varme som trengs for å holde ønsket innetemperatur i det nye skolebygget. Hver kWh strøm som settes inn i varmepumpene, gir fire kWh varme tilbake.

Hele 2.000 kvadratmeter av skoletaket er belagt med solcellepaneler, som dermed blir en solid energi-bidragsyter til skoleanlegget.

Ytterligere energivolumer kommer fra biogass-anlegget som er bygget ved skolen. Her blir både varme og kraft produsert av en CHP-maskin (CHP =Combined Heat and Power). Overskuddsvarme fra det biogass-drevne anlegget blir levert til den nye skolens aller nærmeste nabo, kommunalt eide Husebybadet. Den biogass-baserte strømmen vil bli brukt internt i skoleanlegget.

Sol-smarte vinduer

Med nyvinningen elektrokromatisk glass i mange av vinduene i nye Heimdal vgs skal sol-innstråling reduseres og behovet for kjøling dermed minskes.

Også ventilasjonsanleggene i skole- og hallkomplekset er bygget med sikte på høyest mulig energieffektivitet. En nøkkelfaktor her er oppdeling i flere mindre, desentraliserte anlegg. Korte føringsveier og store kanaler betyr liten motstand, lavt trykkfall og stabil drift.

Til belysning av nybygget er det utelukkende installert led-lys. Og de er for en stor del dagslys-styrte.

Nullutslippsbygg

En ambisiøs klima- og energiplan som i sin tid ble vedtatt av Sør-Trøndelag fylkesting, og senere overført til nye Trøndelag fylkeskommune, ligger til grunn for den offensive satsingen på energiøkonomisering i Heimdal vgs-prosjektet. Gjennom partnerskap i forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) har fylkeskommunen samarbeidet med fagmiljøet ved NTNU og Sintef om nye energi- og miljøvennlige løsninger.

Med et samlet gulvareal på cirka 30.000 kvadratmeter er nye Heimdal vgs det hittil største enkeltprosjektet i ZEB-programmet. En rekke entreprenør- og rådgivermiljøer har også vært involvert i utviklingen av nye løsninger. Resultatet er en beregnet energibruk på cirka 37 kWh/kvm/år i skoledelen av bygget. Kravet i Teknisk forskrift er til sammenligning 110 kWh/kvm/år.

Enova-honnør

Som en håndfast honnør til byggherren valgte Enova allerede høsten 2016 å gi Heimdal vgs-prosjektet et tilskudd på 21,5 millioner kroner. Tildelingen ble begrunnet med at fylkeskommunen med sine innovative, bærekraftige og energivennlige løsninger, viste vei for andre offentlige aktører – og hele byggebransjen.

Skanska og Rambøll

For totalentreprenør Skanska er skole- og hallprosjektet på Saupstad det største noensinne i Midt-Norge. Gjennom hele prosessen som førte frem til kontraktstildeling i mars 2016, og senere gjennom byggeperioden som nå nærmer seg avslutning, har Skanska hatt med seg Rambøll Arkitekter og Ingeniører, samt KHR Arkitekter.

– Vi er stolte og glade over å være så godt som i mål med verdens mest miljøvennlige skoleanlegg, sier Skanskas prosjektleder, Kristina Bjerrehorn, til Byggeindustrien. Hun fremhever den tette, kontinuerlige dialogen mellom byggherre, arkitekter, rådgivere og entreprenør gjennom plan- og byggeprosessen, som svært verdifull.

– Komplekst og unikt

Jo Andersson Kielland er den ene av flere Rambøll-arkitekter som har jobbet med nye Heimdal vgs. Han betegner oppgaven som sjeldent stor – og kompleks. Ikke minst synes han byggherrens høye ambisjoner har gjort arkitekt-jobben unik og morsom.

– Det har vært spennende å samarbeide så tett med entreprenør og byggherre. Vi har hele veien jobbet for å forbedre prosjektet, tilpasse det til byggherrens og brukernes ønsker og behov. Underveis i prosessen siden oppstart av prosjektet har vi flyttet på de fleste rom i skolebygget, sier arkitekt Kielland.

Fylkeskommunen har for lengst vedtatt en rammebevilgning på 1.100 millioner kroner til nye Heimdal vgs. Differansen mellom denne summen og de cirka 600 millionene Skanska skal ha, skal dekke moms og innkjøp av blant annet møbler og inventar.


Flere prosjekter