Heggedal Torg

Foto: Privat

Heggedal i Asker kommune skal forvandles til en stasjonsby. I den nye sentrumskjernen er første byggetrinn av det 30.000 kvadratmeter store byggeprosjektet Heggedal Torg nå ferdigstilt.

Fakta

Sted: Asker

Prosjekttype: Bolig- og næringsbygg (første byggetrinn)

Areal: Cirka 30.000 kvadratmeter

Kontraktssum: 670 millioner kroner eks. mva

Byggherre: Tandberg Eiendom

Prosjekt- og byggeledelse: Andersen & Baumann

Arkitekt: Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter

Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap

Totalentreprenør: Strøm Gundersen

Rådgivere: RIB: Bubbledeck Norway l RIG: Multiconsult l RIBr: Fokus Rådgivning l RIV: EM Teknikk, Siv. Ing. JP Dybdahl (for byggherre) l RIE: Heiberg & Tveter l RIA: Rieber Prosjekt l RIBfy: Norconsult l Uavhengig kontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Porter: Windsor l Grunn- og utomhusarbeider: Kongberg Entreprenør l Riving: Øst-Riv l Spunt og peling: Hercules l Armering: Romerike Armering l Gulvstøp: Gulvstøpern Fron l Prefab betong: Loe Betongelementer l Betongsaging og kjerneboring: Mimax l Branntetting: Vestfold Brannsikring l Rørlegger: Assemblin l Energibrønner: Båsum Boring l Ventilasjon: Bravida l Elektro: Abicon l Heis: Kone l Stikking: ABO Oppmåling l Avfallshåndtering: FFF Hage og Miljø l Rekkverk: Midthaug, Jotne Ankers l Taktekking: IcopalTak l Beslagsarbeider: Buskerud Blikk l Murarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Gulvavretting: Industribelegg l Tømrer: Byggaksess l Lås og beslag: Låssenteret l Bodvegger: Garantell l Datagulv: Sana Bygg l Støpeasfalt: Binab l Gartnerarbeider: Håkonsen & Sukke l Søppelstasjoner: Namdal Ressurs l Fontene: Fontene-Teknikk l Universell utforming, taktil merking: Safedeck l Bygging/innredning Kiwi: POB

Heggedal er et av Asker kommunes største satsingsområder, og de siste årene er det investert over en milliard kroner på utbygging av blant annet ny togstasjon, ny skole, ny barnehage, nytt vann- og avløpssystem og nytt veisystem.

Samtidig er det bygd ut flere boligprosjekter, og i selve sentrumskjernen i nye Heggedal har det over 30.000 kvadratmeter store byggeprosjektet Heggedal Torg nå tatt form.

Prosjektet er delt inn i to byggetrinn med totalt rundt 120 leiligheter og 20 butikker, fordelt på seks bygningskropper.

Byggetrinn en er nå ferdig, og består av tre bygningskropper på fem og seks etasjer, med i alt 58 leiligheter. Boligene strekker seg fra rundt 50 til 130 kvadratmeter, både på ett og over to og tre plan.

I første etasje og første underetasje er det næringslokaler, hvor både Posten og en større Kiwi-butikk på rundt 1.800 kvadratmeter holder til. Det er i tillegg bygd ut et 2.500 kvadratmeters kommunalt innbyggertorg med både bibliotek, kafe og helsestasjon.

I tilknytning til innbyggertorget er det også bygd en multisal til bruk for blant annet konserter. Salen har flere stolrader for publikum, som kan trekkes fram og tilbake ved behov. Kommunen har også søkt om tillatelse til å bruke multisalen som bygdekino.

Prosjektleder Cato Brunstad i Strøm Gundersen, som er totalentreprenør, sier de i tillegg har bygd ut en felles parkeringskjeller på rundt 12.000 kvadratmeter for hele prosjektet.

– To tredeler av kjelleren er tatt i bruk. Den inneholder både parkeringsplasser og boder til beboere, kundeparkering og tekniske rom. Kjelleren er også koblet sammen med et eksisterende parkeringsanlegg på 1.800 kvadratmeter til et naboliggende boligbygg, sier Cato Brunstad.

Industriell stil

Han sier at 49 av leilighetene i første byggetrinn er solgt så langt. De fleste ble flyttet inn i rundt juletider.

– Boligene har vannbåren varme og påkostet standard. Ingen leiligheter er like og flere har en industriell stil. Toppleilighetene skiller seg ut med skråtak, over fire meters takhøyde og flere takvinduer. Det er over 200 takvinduer totalt i prosjektet, sier Brunstad.

– To av bygningskroppene i første byggetrinn er koblet sammen med felles første etasje. Mellom bygningskroppene er det bygd en takhage, som leilighetene i andre etasje har direkte tilgang til. Ellers har alle boligene egen balkong. Prosjektet er plassert i nærheten av både Gjellumvannet og Kistfossdammen, og flere leiligheter har utsikt mot dem, legger han til.

Som en del av prosjektet har de også bygd et trafobygg og en energisentral.

– Vi har boret 100 energibrønner som sørger for oppvarming av boligene. Prosjektet har generelt gode miljøparametere. I tillegg til brønnparken, har vi god verdi på kildesortering av avfall. Vi ligger på over 90 prosent, sier han.

I første byggetrinn er det også opparbeidet 3.000 kvadratmeter med uteområder. Det er blant annet laget et torg med marktegl mellom bygningene, og et regnbed som håndterer overvann. Det er også montert utemøbler og designbelysning. I andre byggetrinn skal det også bygges en fontene.

Leverer tre uker før tiden

– Kommunen skal også opparbeide park og torg ved Kistefossdammen, som ligger rett ved siden av prosjektet. Dette er et stort løft for Heggedal. Det blir et helt nytt sted. Ambisjonen er å omgjøre Heggedal til en liten by, sier han.

Grunnarbeidene på tomten startet opp i april 2018.

– Vi tok ut rundt 30.000 kubikk med fast fjell, og mellom 8.000 og 9.000 kubikk løsmasser. Prosjektet er fundamentert på fjell i sin helhet. Det er et hjørne som står på leire, men det er fundamentert med peler til fjell, sier Brunstad.

– Vi arbeidet med graving, sprenging og brønner fram til høsten 2018. Da startet vi med betongarbeidene, og deretter startet arbeidene med prefab-elementer 20 januar 2019. Byggene var tette julen 2019. Deretter har vi jobbet med både kjeller, fasade og innvendige arbeider fram til overleveringen 1. desember 2020, sier han.

Brunstad sier de tre byggene i første byggetrinn har hatt tilnærmet lik ferdigstillelse.

– Samtidig har vi jobbet for å komme såpass langt i andre byggetrinn at området ikke minner for mye om en byggeplass for de nye beboerne. Vi har blant annet fått ned alle stillasene og tårnkraner. Andre byggetrinn er rundt 65 prosent ferdig, og totalt har vi bygd rundt tre fjerdedeler av prosjektet. Vi føler nå at vi har god kontroll på de resterende arbeidene, sier han.

«Worst case»-scenarioer

Brunstad forteller at de hadde forberedt seg på ulike utfordringer i forkant av utbyggingen.

– Vi har sprengt oss lenger ned enn vannstanden til både Kistfossdammen og Gjellumvannet, som ligger like i nærheten. Vi var usikre på om det ville føre til problemer med vann på byggeplassen, og lagde derfor noen «worst case»-scenarioer. Vi lagde både plan A, B og C, men heldigvis trengte vi bare å bruke plan A. Det ble ingen vannutfordringer, sier han.

Brunstad forteller at de også har planlagt anleggstrafikken nøye.

– Vi bygger like ved siden av skolen og jernbanestasjonen, og har analysert ulike sikkerhetsmomenter med rektor, FAU og Heggedal Næringsråd. Det samarbeidet har fortsatt underveis i prosjektet. Vi møtes cirka hver fjortende dag, hvor vi tar opp ulike bekymringer. Samarbeidet har etter vårt syn fungert veldig bra, og har blant annet resultert i en påkostet gangvei og belysning, sier han.

Brunstad påpeker også at koronasituasjonen har ført til flere utfordringer.

– Vi har hatt to til tre smittetilfeller, men ikke blant noen på selve byggeplassen. I tillegg har vi blitt rammet av redusert bemanning på grunn av karanteneregler og forsinkelser på tekniske installasjoner fra blant annet Italia. Likevel har vi klart å tilpasse oss situasjonen, og leverer tre måneder før avtalt tid og innenfor budsjettet. Det er vi fornøyde med, sier han.


Flere prosjekter