<p>LUFTIG: En ny milepæl ble nådd da entreprenøren Christie kunne montere de siste seks limtrerammene på restaurantbygget på fjellet Nesaksla på Romsdalsgondelen denne uken. Elementene er 15 meter og veier 3,5 tonn og måtte flys opp med et Super Puma helikopter. Foto: Joakim Bjørlykhaug</p>Her er de tre første rammene på plass og tre gjenstår. I forkant forberedte fundamenter for å sikre godt treff og sikker innfestning når rammene landes med helikopter.Med millimeterpresisjone ble de store limtrerammene firt på plass av et Super Puma helikopter. Foto: Bjørn Idar HomlongDisse karene har en luftig arbeidsplass. Foto: Joakim BjørlykhaugAlt limtre er nå montert på resturantbygget på toppen av Nesaksla. Foto: Joakim BjørlykhaugDet er store dimensjoner på de seks siste limtrerammene som ble nylig ble montert av Christie på restaurantbygget på toppen av Nesaksla over Åndalsnes. Foto: Joakim BjørlykhaugROMSDALSGONDOLEN: Fra montasjen av limtrerammene på toppen av Nesaksla. Foto: Joakim BjørlykhaugFoto: Joakim BjørlykhaugMan kan trygt slå fast at arbeidsfolkene til Christie har en luftig arbeidsplass. Foto: Joakim BjørlykhaugROMSDALSGONDOLEN: Fra byggingen av restaurantbygget og fjellstasjonen på toppen av fjellet Nesaksla over Åndalsnes. Bildene er tatt i februar. Foto: Brunes fotoROMSDALSGONDOLEN: Fra byggingen av restaurantbygget og fjellstasjonen på toppen av fjellet Nesaksla over Åndalsnes. Bildene er tatt i februar. Foto: Brunes fotoROMSDALSGONDOLEN: Fra byggingen av restaurantbygget og fjellstasjonen på toppen av fjellet Nesaksla over Åndalsnes. Bildene er tatt i februar. Foto: Brunes fotoROMSDALSGONDOLEN: Fra byggingen av restaurantbygget og fjellstasjonen på toppen av fjellet Nesaksla over Åndalsnes. Bildene er tatt i februar. Foto: Brunes foto

Heftig limtremontasje på Romsdalsgondolen

Arbeidene med Romsdalsgondolen i fjellsiden over Åndalsnes nådde en ny milepæl onsdag da seks limtrerammer ble montert med hjelp av et Super Puma helikopter.

Romsdalsgondolen blir tindebyens neste turistattraksjon og skal etter planen åpne 28. mai. Prosjektet er et arbeidsfellesskap mellom entreprenørene HS Bygg fra Stryn og Christie fra Molde og hadde oppstart i fjor vår.

Arbeidene er delt mellom HS Bygg og Christie, hvor sistnevnte har ansvaret for arbeidene som skjer på toppen av fjellet Nesaksla, 780 meter over Åndalsnes.

Christie hadde oppstart på fjellet i oktober/november, og daglig leder Andreas Andenæs forteller at prosjektet er godt i rute, men at det er svært krevende.

– Absolutt alt av mannskap, utstyr og materialer må flys opp med helikopter, og alt må planlegges ned til minste detalj. Alle bygningselementer må prefabrikeres før de flys opp i fjellet, og det er svært krevende logistikkoperasjoner, sier Andenæs til Byggeindustrien.

Han kan fortelle at tidligere denne uken nådde prosjektet en viktig milepæl, da siste fase av en stor limtremontasje til festsalen i restaurantbygget ble utført.

– For oss og prosjektet var det en skikkelig D-dag. Disse seks limtrerammene er med sine 15 meter og 3,5 tonn så store at den vanlige arbeidshesten til Airlift ikke kan løfte dem. Derfor måtte vi bruke et Super Puma-helikopter til akkurat denne jobben, forklarer han.

Treffe på millimeteren
Andenæs forteller at det har vært en møysommelig planlagt prosess, der ingenting var overlatt til tilfeldighetene.

– I løpet av to og en halv time var alle seks rammene på plass og avstivet, og alt gikk på skinner. Jeg må berømme våre egne folk for fantastisk montasjearbeid, hvor det er snakk om å treffe på millimeteren. Det gjelder også helikopterpilotene, som lander og «trer nåla» på plass i enden av en 80 meter lang line, sier Christie-sjefen.

Han innrømmer at dette er et helt spesielt prosjekt for entreprenøren, som ellers bygger mye bolig- og næringsbygg, skoler, svømme- og idrettshaller og industribygg.

– Å bygge Romsdalsgondolen er et veldig spenstig oppdrag. Det er veldig gøy, men samtidig krevende. Det har vært noen søvnløse netter, innrømmer Andenæs, som samtidig understreker at prosjektet så langt ikke har møtt noen store humper i fjellsiden.

Værutsatt
Totalt er det 19 arbeidere som bor og jobber oppe på Nesaksla. De bor i brakkerigg og jobber skift med seks dagers uke. I tillegg flys det opp ekstra mannskap hver dag for holde fremdriften. På grunn av corona må det bo færre på brakkeriggen enn det er plass til.

– Prosjektet er krevende også på flere måter. I tillegg til kort byggetid, er det svært værutsatt, og vi har hatt flere situasjoner med orkan på toppen hvor vi har måttet evakuere mannskap. Også beredskapen er litt annerledes siden vi bygger på et fjell, hvor det hverken kan komme ambulanse eller brannbil, sier Andenæs.

Han peker på at de jobber med HMS som på andre prosjekter, men at de har ekstra beredsskapsplaner siden atkomsten til anlegget er som den er.

– Også hos oss skjer det småting, men vi er opptatt av å ikke farliggjøre at vi jobber oppe i fjellet. Det beste er å unngå at hendelser eller skader skjer, og det er noe vi tilstreber hele tiden, sier han.

Lokal forankring
Mange av arbeidsfolkene har lokal tilknytning, noe som også ifølge Andenæs er en stor fordel i et slikt prosjekt.

– De har kjennskap til terrenget, vær og vind. Dette er veldig motiverte og løsningsorienterte folk, og det er helt nødvendig for å jobbe oppe i fjellet slik de gjør. Vi opplever en veldig tydelig lokal forankring og eierskap i dette prosjektet. Jeg kan love deg at stemningen gikk i taket forleden kveld da vi var ferdige med limtremontasjen, avslutter Andenæs.