Illustrasjonsfoto: Veidekke
Illustrasjonsfoto: Veidekke

Havvind etableres som eget satsingsområde i Veidekke

Havvind etableres nå som et nytt satsingsområde for Veidekke.

– Konsernet har klare ambisjoner om å bli en viktig del av verdikjeden for flytende havvind, og er allerede med i en større mulighetsstudie for å se spesielt på hvordan de flytende fundamentene for vindturbinene best kan løses, skriver selskapet i en pressemelding.

– Havvind er et veldig spennende felt hvor vi ønsker å ta del av utviklingen som nå kommer. I Veidekke har vi svært omfattende kompetanse på betong, glidestøp, konstruksjoner over og under vann samt prosjektledelse, som nettopp er kritiske faktorer i denne typen prosjekter, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur, i meldingen.

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur. Foto: Veidekke

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur. Foto: Veidekke

Regjeringen har tidligere pekt på at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger. Det er ambisjoner om å tildele arealer med potensial for 30 gigawatt havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040.

– For å utnytte vindene til havs er det behov for en solid infrastruktur i tillegg til turbiner med fundamenter. Hvert enkelt fundament estimeres til å ha et betongvolum på rundt 5.000 kubikkmeter og 1.500 tonn armering, skriver Veidekke.

Dan Robert Granerud. Foto: Veidekke

Dan Robert Granerud. Foto: Veidekke

– Dette er store konstruksjoner som krever mye kunnskap, kvalitet, erfaring og gjennom­førings­­kraft. Vi skal gjennom en mulighetsstudie se hvor i verdikjeden vi kan tilføre mest verdi. Vi har unik betongkompetanse i Veidekke, og spesielt vår avdeling Veidekke Interform og deres glidestøperfaring gir oss en god inngang i dette, sier prosjektdirektør Dan Granerud som skal lede Veidekkes satsing på havvind.