Havnespeilet

Masiv Bygg har ført opp Havnespeilet, det første bygget i Havneparken i Sandnes sentrum.

Havnespeilet

Sted: Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, kontor oa

Kontraktssum eks mva: 115 millioner kroner

Bruttoareal: 6.200 kvm

Tiltakshaver: Havnespeilet

Totalentreprenør: Masiv Bygg

Teknisk totalentreprenør: DNF

Leietakers repr: Nyland Byggeadministrasjon

Arkitekt: Plank Arkitekter

Rådgivere: RIB: Dimensjon Rådgivning l RIV og RIE: DNF l RIAku: Sinus

l RIGeo: Multiconsult l RIBr: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: HMS koordinator: HMS Koordinatoren l Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Peling: Seabrokers Entreprenør Service l Betongarbeid: Høiland & Tveit l Ferdigbetong: Velde Betong og Jærbetong l Betongelementer: Hå Element og Spenncon l Kjerneboring: Leikvoll Kjerneboring l Gulvstøp, gulvbelegg og parkett: Vikeså Golv l Stålarbeid: SL Mekaniske l Taktekking: IcopalTak l Alu/glass fasade og vinduer: Hubro l Blikkenslager: Lie Blikk l Tømrer: Stavanger Bygg og Byggmester Tore Ravndal l Maler: Sundt & Vigrestad l Flislegger: Murmester Myhre l Heiser: TKS l Branntetting: Thermax l Lås og beslag: Optimera Sikring og Låsservice l Storkjøkken: Norrøna

Tiltakshaver Havnespeilet engasjerte Plank Arkitekter til å tegne prosjektet. Totalentreprenør Masiv Bygg har en kontrakt på 115 millioner kroner. eks. avgifter.

Bygget har dels tre og dels fire etasjer og et samlet areal på 6.200 kvadratmeter. Byggestart var i oktober 2014 og det stod ferdig 1. mars i år. Sandnes Sparebank er største leietaker med cirka to tredjedeler av bygget. En annen stor leietaker er restauranten Mondo. Bygget har felles kantine for alle leietakerne.

Stolt av bygget

Daglig leder i Masiv Bygg, Helge Nærland, sier at prosjektet har hatt grei byggetid og at alt har gått som planlagt.

– Det er litt prestisje å få føre opp det første bygget i Havneparken. Bygget er et signalbygg i Sandnes og vi er stolte over å ha levert bygget. Det er også vårt første passivhus, sier Nærland.

50 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Trapesformet

Havnespeilet ligger ved Gandsfjorden i Sandnes sentrum. Tomten er på 1,5 mål, og grunnen består av utfylt sjøbunn. Bygget står på 195 friksjonspeler av betong, inntil 35 meter dype. Det ble boret foringsrør gjennom et høytliggende steinlag før pelene ble slått ned.

Helge Nærland forteller at bygget er trapesformet og har et midtbygg av glass.

– Bærende konstruksjon er i prefabrikkerte søyler og dragere av betong og hulldekker. Det er mye sedum på takene. Fasadene består av glass og aluminium, bygd som elementer på fabrikk, sier Nærland.

Det er brukt totalt 992 betongelementer i bygget. Hå Element har produsert søyler og dragere, mens Spenncon har laget hulldekkene.

Det er slipt betong i glassgård, teppeflis i kontorlokaler, parkett i restaurant og flis på våtrom. Hos leietakerne er det i stor grad systeminnredning. Et atrium hos Sandnes Sparebank har fast himling.

Passivhus

Havnespeilet er prosjektert og ført opp etter Tek10 og oppfyller kravene til passivhus. Oppvarming og kjøling skjer via ventilasjonsanlegg og er basert på fjernvarme og fjernkjøling. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 69,7 kWh. Bygget er i energiklasse B. Det er banansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Bygget er ført opp av vedlikeholdsvennlige materialer.

Det er 30 cm isolasjon i vegger og i snitt 35 cm i tak. Vinduer har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,49 per time.

Hele bygget har universell utforming, og brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solutsatte fasader har soldempende glass.

Det går en offentlig tilgjengelig promenade med pent opparbeidet uteområder langs sjøen forbi bygget. Langs kaifronten er det gode muligheter for å sette seg ned.