Havegaten 1

Havegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHavegaten 1 i Tønsberg, 25.6.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Med en særpreget og detaljrik arkitektur, samt et inviterende og påkostet utomhusanlegg, skiller det nye kvartalet i Tønsberg seg ut blant mange boligprosjekter i markedet.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Boligbebyggelse

Bruttoareal: 6.907 kvadratmeter

Byggherre: Pilares Eiendom

Totalentreprenør: Alento

Kontraktsum eks. mva.: 125 millioner kroner

Arkitekt: Ola Roald Arkitektur

LARK: Landskapskollektivet

Totaltekniske entreprenører: Rør: Olaf B. Terjesen l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Elektro: Five Elektro l Heis: Schindler

Rådgivere: RIA: Norconsult l RIB: Guericke Engineering l RIBr: AFRY Norge l RIByFy: Termoenergi Norge l RIG: DMR Miljø og Geoteknikk l RIVA: Ingeniørservice l Oppmåling: Geoingeniørene l Registrering eiendom og rystelsesmåling: Protech Consult l Uavhengig kontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Riving: R3 Entreprenør l Spunt og peling: Seierstad Pelemaskiner l Grunnarbeider og VA: Thomas Berg l Baderomskabiner: Probad l Betongarbeider: XTM Bygg l Blikkenslager og taktekker: Taktekkermester Bjørn Schramm l Bodvegger: Garantell l Brannsikring: Bygg- og Brannsikring l Flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Glass og aluminumsarbeider: Araras l Grunnarbeider: T. Berg Anleggsteknikk l Gulvsparkling og pussarbeider: Notodden Mur og Flis l Lås og beslag: Sikkerhetskompaniet l Maler: Bohlin l Porter: Windsor Door l Parkett og gulvbelegg: Bo Andrén l Prefab betong: Systemblokk l Stålarbeider: Matacon l Rekkverk i glass: Nordic Railing l Balkonger og rekkverk: MIB Nordic l Tømrer: Nordvita Group / Archus l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk l Systemhimlinger: Modulvegger l Avfallscontainere: RagnSells

Havegaten 1 er på nesten 7.000 kvadratmeter, og består av 55 leiligheter i størrelsesorden 39 til 140 kvadratmeter. Den skrånende tomta, der det tidligere sto et par boliger og noen næringsbygg, er omgjort til et luftig kvartal med flere sammenhengende bygningskropper over et underliggende parkeringsareal.

– Kirkeng Eiendom og Mantin Eiendom hadde engasjert Ola Roald Arkitektur for reguleringsarbeidet, men vi kjøpte oss inn i Havegaten Eiendom med 50 prosent våren 2018. Vi siktet oss inn på en god blanding av kjøpere, både de som flyttet fra større eneboliger, barnefamilier og nyetablerte som ønsket seg boliger i et lavere prissjikt, sier prosjektleder i Pilares Eiendom, Stian Jonskås.

Et knepp opp

– Kvaliteten i arkitekturen og i utomhusanlegget bidrar også til en heving av nabolaget. Standarden er et knepp opp i forhold til andre boligprosjekter i tilsvarende prissegment i dette området, og vi opplevde stor interesse for prosjektet da det ble lagt ut for salg, opplyser Jonskås.

Siri Myredal Ludvigsen i Ola Roald Arkitektur, jobbet med reguleringen og forteller at det har vært en god prosess med kommunen. – Det ble en høyere utnyttelse enn de i utgangspunktet hadde sett for seg. Men til gjengjeld kunne vi levere et godt gjennomarbeidet prosjekt som kommunen likte svært godt, forteller hun.

– Vi jobbet mye med forskjellige løsninger. Det var første en mer firkantet arkitektur før vi gikk over til en oppløsning av volumene. Siden prosjektet ligger i overgangen mellom Tønsberg sentrum og villabebyggelsen Kaldnes, måtte det bli en hybrid i uttrykket og måten å bo på. Mange forskjellige typer leiligheter, tiltrekker seg også forskjellige typer kjøpere. Det gir en spesiell situasjon i motsetning til andre boligbygg, som kan hende er har en mer homogen kjøpegruppe, sier Mikkel Stagis fra Ola Roald Arkitektur.

Variert utforming

Kvartalet som har en L-form – med bygningskroppen liggende mot Havegaten og Solveien – åpner opp et stort indre gårdsrom mot sørvest. Den sammenhengende bebyggelsen er brutt opp ved å variere høyder, takvinkler, fasademateriale og farger. Hovedvekten er stående jernvitrolbehandlet trepanel, men det er også skiferfasade og fasadeplater i aluminium, og korrugerte stålplater. Wienerbergers Koramic Actua, egentlig en taktegl, er med hell benyttet på enkelte fasader.

Selv om det altså er stor variasjon i fasadeutformingen, var det et viktig poeng for arkitektene at det samme materialvalget på takflatene også skulle benyttes i fasadene.

– Å skulle omsette prosjekteringen til praksis var en stor utfordring. Det er mange forskjellige materialvalg både ute og inne, dette skal også administreres for de ulike faggruppene. De arkitektoniske utfordringene både fra arkitektene og fra landskapsarkitekten, i kombinasjon med tidsaspektet var krevende, sier Stefan Wellnitz, prosjektleder i Alento.

– I tillegg til å ha leire i grunnen, var det en ganske trang tomt med en krevende logistikk, derfor måtte vi ha tårnkrana stående her ganske lenge, sier Alentos anleggsleder Anders Wahl. – Det var mye krevende prosjektering, spesielt å få til overvannshåndteringen, der nedløpene fra tak og balkonger er delvis felt inn mellom de ulike fasadematerialene.

Bråstart

Wellnitz forteller at han og Wahl rett før påske i fjor, fikk en telefonisk «marsjordre» fra sin sjef om å starte opp prosjektet i Tønsberg. Allerede to uker etter var pelearbeidene med nesten 200 stålkjernepeler i gang. Det er brukt seksjonsvis utgraving, spunting og en forsterket bunnplate.

– Heldigvis hadde vi ressurssterke ue-er som hadde nok kapasitet til å bidra i starten av prosjektet. All erfaring sier at den tiden du mister i starten, klarer du aldri å hente inn igjen, påpeker Wellnitz.

Blågrønn faktor

Den opparbeidede hagen i Havegaten 1, som tilgang for allmennheten både fra nord og syd, står ikke tilbake for utformingen og utførelsen av det øvrige prosjektet. – Overvannshåndteringen har vært premissgivende for utformingen, sier Ane Lauve Wike fra Landskapskollektivet.

– Taknedløpene fører vannet ned i renner og slippes ut i plantefeltene. En kombinasjon av støpt betong, tredekker og gummidekker danner en fleksibel struktur av gangsoner, oppholdssoner og lekearealer. Tredekkene fungerer som bruer som lar regnvann passere under. Busker, stauder og prydgress gir en frodig kontrast til dekkene. Uterommet rammes inn av bygget som fungerer som en skjerm mot støy og vind, og har en åpenhet mot vest med gode solforhold, forteller Wike.

I tillegg til balkonger og markterrasser, er det også private og store felles takterrasser.

Havegaten 1 har flere åpenbare kvaliteter når det gjelder leilighetsløsninger, materialvalg og utførelse; romslige himlingshøyder, fliser i store formater, listefrie vinduer og listfri overgang mot himling.

Stefan Wellnitz mener det ikke er noen tvil om at Alento med sine partnere har innfridd de felles forventningene. – Vi har opplevd å bli stoppet på gaten av folk som synes prosjektet har blitt veldig flott. Vi har jo også hatt koronautfordringer når det gjelder å håndtere leveranser fra utlandet. Men vi har allikevel klart å levere i riktig kvalitet til riktig tid, avslutter Wellnitz.

– Fra oppstarten 6. mai i fjor til nå, har vi overlevert alle leilighetene i et spesielt bygg. Jo, det har gått i et forrykende tempo, men takket være et godt samarbeid med solide aktører er det gledelig å se at prosjektet ferdigstilles i henhold til plan, slår Jonskås fast.