Sjåførene i begge vogntogene omkom i ulykken på E6 i Snåsa i februar i fjor. Både Statens vegvesen og Veidekke får kritikk av Havarikommisjonen. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Sjåførene i begge vogntogene omkom i ulykken på E6 i Snåsa i februar i fjor. Både Statens vegvesen og Veidekke får kritikk av Havarikommisjonen. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Havarikommisjonen kritiserer Vegvesenet etter Snåsa-ulykken

Statens vegvesen får kritikk fra Statens havarikommisjon etter ulykken i Snåsa i februar i fjor der to personer omkom.

– Undersøkelsen har avdekket flere mangler ved entreprenørenes vinterdriftsarbeid, samt mangler ved Statens vegvesens oppfølging og kvalitetssikring av arbeidet, slår rapporten fra havarikommisjonen fast.

Ulykken skjedde da et polsk vogntog som kjørte sørover på E6 ved Hammer i Snåsa i Trøndelag, mistet kontrollen og kom over i motgående kjørefelt 2. februar i fjor. Vogntoget frontkolliderte med et norsk vogntog som kjørte nordover.

Begge førerne omkom, mens en kvinne som var passasjer i det norske vogntoget klarte å redde seg ut av kjøretøyet, som sto i brann. Hun kom fra ulykken uten alvorlige fysiske skader.

Havarikommisjonen skriver at det var svært lav veibanefriksjon på ulykkesstedet, også sammenlignet med tilstøtende veistrekninger. Kommisjonen mener dette var den utløsende faktoren for at ulykken inntraff.

Også vær og føreforhold i det aktuelle området, samt veigeometri og asfaltdekke, medvirket.

Kommisjonen påpeker videre at dekkene og kjøreegenskapene til det sørgående vogntoget, samt førerens hastighetsvalg, påvirket hendelsesforløpet.

Både Statens vegvesen og entreprenøren Veidekke får flere tilrådinger fra kommisjonen om å sikre og skjerpe inn på sikkerhetsrutiner og interne rutiner.