Bærekraftsjef i Hav Eiendom Marie Indrelid Winsvold (fra venstre) med plansjef i Hav Eiendom, Amund Schweder og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Hav Eiendom utvikler Grønlikaia basert på smultringøkonomi

Hav Eiendom vil ta utgangspunkt i Kate Raworths økonomiske modell Doughnut Economics når de utvikler den siste delen av Bjørvika, Grønlikaia. Intensjonsavtale med FutureBuilt og Grønn Byggallianse er signert, og nylig kom beskjeden om at Enova vil støtte arbeidet.

Det skriver Hav Eiendom i en pressemelding denne uken.

– Arbeidet skal være et foregangseksempel for hvordan man sikrer bærekraftig stedsutvikling på bydelsnivå, og gjennom ny metodikk i Norge bidra til å sette standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag, sier bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold i meldingen.

Teamet som Hav Eiendom har med seg på utviklingen av Grønlikaia, består foreløpig av Rodeo Arkitekter, Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory og Erichsen & Horgen.

– Vi er svært entusiastiske over å kunne inkludere Hav Eiendom og Grønlikaia i vår portefølje av samarbeidspartnere og -prosjekter. Som innovasjonsprogram for bærekraft og klima er vi ikke minst spente på hva «smultring-økonomien» kan bidra med inn i konkrete byutviklingsprosjekter. Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Jeg må si at Hav Eiendom legger lista høyt her, og vi er glade for å kunne bidra, sier faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes.

På Grønlikaia skal utbyggerne etter planen skape en helt ny bydel med rundt 1.500 nye boliger, mellom 3.000 og 4.000 arbeidsplasser, en kilometer med havnepromenade, badeplasser og friareal.

Doughnut Economics illustreres med en smultring, hvor den innerste sirkelen illustrerer menneskenes sosiale fundament som vi ønsker å holde oss innenfor, mens den ytre ringen illustrerer jordens tåleevne – som vi ikke må tråkke over. I selve smultringen finner man det som beskrives som det trygge og rettferdige rommet for mennesker.

Doughnut Economics er, ifølge pressemeldingen, en ny metodikk i Norge.

– I Hav Eiendom har vi et ønske om å være med å utvikle bransjen, og har derfor som mål å dele metode, kriteriesett, indikatorer og innsamlet data med offentligheten og andre byutviklere. Hav Eiendom ønsker at denne metodiske tilnærmingen utvikles i faglig interaksjon med både BREEAM Communities og FutureBuilt 2.0, sier Marie Indrelid Winsvold.

Kate Raworth lanserte teorien om Doughnut Economics i 2012. Den beskriver et veikart for hvordan menneskeheten skal kunne leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.

Les mer om smultringøkonomien på Raworths egen hjemmeside her.