Hauglie vil ha ned sykefraværet – spisser innsatsen i byggenæringen

Målrettede tiltak for blant annet arbeidere in bygg og anlegg kan gi mindre sykefravær, tror arbeidsminister Anniken Hauglie (H). En ny plan er på plass.

– Målet er å få ned sykefraværet og redusere frafallet, konstaterer Hauglie overfor NTB.

Det er den nye IA-avtalen, som trådte i kraft tidligere i år, som har gitt støtet til det såkalte bransjeprogrammet, som omfatter i alt sju bransjer: Sykehus, sykehjem, barnehager, petroleumsnæringen, næringsmiddelindustrien, passasjertransport og bygge- og anleggsnæringen.

Bransjene er utpekt av de tre partene i arbeidslivet, og programmet ble vedtatt på et møte tirsdag. Innsatsen skal evalueres underveis, og i 2021/2022 blir det klart om tiltakene har hatt noen effekt.

– Det blir veldig spennende å se. Men jeg har trua, sier Hauglie.

Ulike utfordringer

Siden oppstarten i 2001 har IA-avtalen bidratt til å redusere sykefraværet med 12,9 prosent. Men målet om 20 prosent er fortsatt et godt stykke unna.

– Denne gangen ønsker vi å prøve noe nytt. Jeg føler meg ganske sikker på at vi kommer til å nå målene på en bedre måte, sier Hauglie, som peker på at man tidligere har satset på mer generelle tiltak for å komme sykefraværet til livs.

– Men ulike sektorer har ulike utfordringer. Sykehussektoren kan ha andre årsaker til fravær enn næringsmiddelindustrien, og dette må møtes med ulike virkemidler, tilpasset arbeidsplassen, sier Hauglie.

Potensial

De sju utvalgte bransjene regnes for å ha et stort potensial for redusert sykefravær. I barnehager er for eksempel det legemeldte sykefraværet 63 prosent høyere enn snittet for alle arbeidstakere, noe som i fjor betydde nærmere 1,5 millioner tapte årsverk. Hvorfor fraværet er så høyt og hvordan det kan reduseres er blant tingene det skal finnes ut av.

– Utgangspunktet er at man skal gå inn på hver arbeidsplass og se hva som trengs der. Gjennom å gå spesifikt inn i bransje for bransje kan vi treffe mye bedre med virkemidlene. Men om det er økt bemanning eller bedre tilrettelegging som skal til, er opp til partene å bestemme, sier Hauglie, som lenge har etterspurt tiltak som kan få ned sykefraværet.

Målet er et kutt i fraværet på 10 prosent, målt mot 2018.

Hårete mål

– Det er et veldig hårete mål. Jeg tror det er realistisk, men det vil kreve hardt arbeid fra alle parter, sier Hauglie, som samtidig berømmer partene i arbeidslivet for en positiv innstilling og stort engasjement.

Forebyggende arbeidsmiljøinnsats og oppfølging av lange eller hyppige sykefravær vil stå i sentrum for alle tiltakene.

– Fruktkurver og trening på arbeidsplassen er hyggelig nok, men det har ingen innvirkning på sykefraværet. Dersom vi skal skape et bedre arbeidsmiljø, må vi satse mer på det som har direkte betydning for selve jobben, slår arbeidsministeren fast.