HasleTre

Foto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Kenneth Williams
Tekkalogo

Tekkalogo

StrayeTrebygg

StrayeTrebygg

RVT

RVT

Smartelektro

Smartelektro

Sagstuenlogo

Sagstuenlogo

MurmesterEntreprenør

MurmesterEntreprenør

Midthauglogo

Midthauglogo

Bico

Bico

På Hasle i Oslo fortsetter utviklingen av HasleLinje og nylig kunne Seltor overlevere det spesielle bygget HasleTre til Höegh Eiendom og AF Eiendom.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg/næringsbygg

Areal: 2.868 kvadratmeter

Byggherre: Bøkkerveien 2 AS (Höegh Eiendom/AF Eiendom)

Totalentreprenør: Seltor

Kontraktsum eks. mva: 97 millioner kroner

ARK: Oslotre

LARK: Grindaker

Prosjekteringsleder/BIM: Tekka Byggeadministrasjon

Rådgivere: RIB, RIM: Norconsult l RIBtre: Ny Struktur | RIBr, RIG: Sweco l RIVA, RIEn, BREEAM AP: Multiconsult l RIBfy: F.M. Haaland l RIA: Rambøll l ITB: Viam Norge

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Straye Trebygg l Grunnarbeider: Kaare Mortensen Oslo Akershus l Elektro: Smart Elektro l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Rørlegger: Christiania Rørleggerbedrift l Betong: Trio Betong l Innvendig tømrer: HSN Bygg l Utvendig tømrer: Lyche & Simonsen l Prefab klimavegg: RVT l Vinduer: Førre Trevarefabrikk l Spilevegg/himling: Aanesland Treindustri l Parkett: Bo Andren l Alu-fasade: Strømmen l Shingelfasade: Norsk Spon l Tepper/gulvbelegg: OTG l Gartner: SL Stenlegging l Taktekking: Takmesteren l Fast innredning, møbler: Bico l Kontorfronter: Bosvik l Branntetting: Byggimpuls l Mur og flis: Murmester og Entreprenør l Lås og beslag: Låssenteret l Ståltrapp: Midthaug l Heis: Schindler l Peling: Entreprenørservice l Kjøkken: HTH l Hvitevarer: BSH l Rekkverk: Sagstuen l Dører: Tore Ligaard l Blikkenslager: A. Hansen Gruppen l Solskjerming: Kvint Blendex l Betongtrapp kjeller: Elementsalg l Slipte betonggulv: Betongforsegling l Branngardin: Haby Norske Sjalusier l Maler: Malviken Malermester

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

HasleLinje har vært et område som har vært gjenstand for en stor transformasjon de senere årene. Det nyeste tilskuddet i storsatsingen er HasleTre, som representerer en av de mest spesielle byggene i området. Her har man tenkt bruk av tre helt fra start til slutt. Det betyr at de alle fleste konstruksjonene i bygget er i tre, samtidig som man har designet og satt opp bygg som en demonterbar konstruksjon, slik at materialene kan gjenbrukes i andre bygg på et senere tidspunkt.

Målet med bygget har vært at det skal være et forbilde for sirkulære bygg og et foregangseksempel på fremtidens sirkulærøkonomi.

– Spesiell jobb
Seltors Peter Persson har vært prosjektsjef for utbyggingen, og understreker at dette har vært en spesiell jobb for de involverte partene.

– Her har det ikke vært mange standardløsninger, og derfor er vi ekstra godt fornøyde med å kunne overlevere dette bygget både til oppsatt tid og innenfor budsjett. Her har vi jobbet både effektivt og grundig sammen med alle samarbeidspartnere hele veien for å komme gjennom utbyggingen på en god måte, og det er vi stolte over å ha klart, sier Persson til Byggeindustrien.

Prosjektet er oppført i fire etasjer pluss kjeller og er samlet på 2.868 kvadratmeter. Kjelleren er utført i plasstøpt betong, men ellers er bygget realisert med ulike trekonstruksjoner.

– Bygget er planlagt som en trekonstruksjon fra første skisse, og dette vises godt igjen både i fasaden og innvending, legger Persson til.

Fornøyd byggherre
Prosjektdirektør Atle Sundby i Höegh Eiendom sier han er godt fornøyd med bygget de nå har realisert.

– Jeg er veldig godt fornøyd med gjennomføringen og resultatet. Vi hadde en visjon om å lage et sirkulært bygg som kunne demonteres og brukes på nytt, samtidig som vi har hatt fokus på ombruk i utbyggingen, og vi kan kvittere ut målsetningene vi hadde, sier Sundby.

Han peker på at disse målene var på plass lenge før leietaker kom på banen, og at de har høstet viktige erfaringer rundt gjennomføringen av denne utbyggingen.

– Det er viktig å skaffe seg erfaring på slike prosjekt og en slik byggeplass i stedet for å gyve løs på noe ukjent på de større byggene, legger Sundby til.

HasleTre er det siste av de mindre byggene som sto igjen på storsatsingen HasleLinje, men utbyggingen forsetter med tre nye større byggetrinn fremover før hele området er ferdig utbygd. De har nå etablert en prosjektgruppe for den videre utbyggingen.

Også AF Eiendom er fornøyde med arbeidet som er gjort i prosjektet.

– Vi er strålende fornøyde med HasleTre. I prosjektet definerte vi tidlig en offensiv klima- og miljøambisjon, som ble en rettesnor gjennom utvikling og gjennomføring. Både AF Eiendom og vår partner Höegh Eiendom har høye ambisjoner for å redusere klima- og miljøavtrykket, og med HasleTre fikk vi teste ut løsninger innen ombruk, tilrettelegging for nullutslipp ved demonterbare konstruksjoner og generelt å tøye strikken for bruk av tre framfor stål og betong. Da vi startet hadde vi et mål om at prosjektet skulle vise vei for fremtidige prosjekter, og det opplever vi at vi har lyktes med. Læringen og erfaringene fra HasleTre vil kunne benyttes videre i større skala for å kunne oppnå enda større reduksjoner av klimagassutslipp, legger Ole Blaauw Johansen, porteføljedirektør i AF Eiendom, til.

– En milepæl
Arkitekt Jørgen Tycho i Oslotre har vært tungt involvert i prosjektet helt fra oppstarten, og mener prosjektet representerer en milepæl i hvordan man kan designe og bygge trebygg i Norge.

– Gjennom dette prosjektet har vi lært enormt mye vi vil ha nytte av i fremtidige trebygg, og som vi også allerede har implementert i prosjekter vi nå jobber med. Nå er vi fullt ut konkurransedyktige med stål- og betongbygg med løsninger vi har lært herfra, sier Tycho til Byggeindustrien.

Han er godt fornøyd med resultatet som nå står ferdig bygd ut, men også med hele prosessen fra start til mål.

– Vi er veldig godt fornøyde og stolte av sluttresultatet og bygget. Det er blitt et flott prosjekt. Det inneholder mange momenter som vi ikke har gjennomført tidligere, og vi har her hatt mulighet til å ha et stort fokus på detaljene fordi vi på forhånd hadde lagt et godt grunnlag med det konstruktive i prosjektet, sier han.

Byggherren tok tidlig kontakt med Tycho og Oslotre når de skulle realisere dette prosjektet.

– De kom til oss fordi de ønsket et trebygg med et tungt miljøfokus og som skulle være demonterbart. Bestillingen var at dette skulle representere noe grensesprengende. Vi hadde drømt om en slik oppgave lenge, så dette passet oss veldig bra, sier Tycho.

Han forteller at de jobbet mye rundt hvordan et trebygg skal oppføres med et moderne prefabrikkert byggesystem, men samtidig også hvordan man kunne kan se på metoder for sammenføyinger slik at man fikk redusert behov for stål, skruer og spiker.

– Vi har jobbet på treets premisser. Alle knutepunkter er med trelåser, det samme med vegger og dekker. Det er brukt trespiker og treskruer for innfestning av panel og platemateriler. Dette er noe vi har hatt det mye gøy med, men det har også gitt noen utfordringer. Denne typen prosjekter er gjennomført tidligere, men det er noen hundre år siden, så i moderne byggeskikk representerer dette noe helt nytt, som jeg tror vi vil få mye glede av fremover, legger han til.

Han sier tre er brukt gjennomgående i hele prosjektet fra den bærende konstruksjonen, fasader, innervegger, isolasjon, plugger, skruer, spiker og så videre.

– Vi har brukt treet på en ny måte, og vi vet det nå fungerer. Men det har vært en krevende prosess å regne på for å kunne sikre at alle krav er innfridd. Samtidig var det en stram tidsplan for å få bygget ferdig innen fristen. Men med fasiten i hånda ser vi at denne metoden har gått raskere enn om man skulle bygd på tradisjonelt vis, sier Tycho.

Han understreker at prosjektet har vært en veldig positiv opplevelse.

– Vi har jobbet med trebygg i mange år, men først nå knekt koden for hva et moderne trebygg kan være og hva man kan gjøre, sier han.

Som planlagt
Seltor kom inn i prosessen et godt stykke ut i 2021. I utgangspunktet var planen at AF Gruppen skulle stå for byggingen på vegne av Höegh Eiendom og AF Eiendom, men Seltor ble forespurt om å ta på seg byggeoppdraget.

– Vi har samarbeidet med disse aktørene tidligere, og dette var en jobb som passet godt for oss, samtidig som det var et spennende prosjekt vi gjerne kunne ønske å ta på oss, sier Persson. Totalentreprisen ble signert 13. september 2021, og det fysiske arbeidene startet like etterpå.

– Det ble gjort noen mindre justeringer i prosjektet, men det er i utgangspunktet slik det ble opprinnelig planlagt og designet, sier Persson.

– Hele prosjektet har gått veldig bra, og det alle meste har gått som planlagt, selv med både en pågående koronapandemi og leveranseutfordringer, legger Persson til.

Kort byggetid
En av de største utfordringene i utbyggingen har vært knapp byggetid i kombinasjon med en relativt komplisert konstruksjon.

– Vi startet med grunnarbeidene i september/oktober, og bygget skulle overleveres til byggherren i desember 2022. Det betyr at vi hadde kort tid til et prosjekt av denne typen, ikke minst med tanke på at det er flere nye løsninger som skulle benyttes for første gang, legger Persson til. I tillegg fikk man en stopp i arbeidet på byggeplassen på seks uker.

– Dette skyldes at byggeplassen kun ligger 28 meter fra t-banelinjen, som går under bygget. Dermed måtte vi få på plass en spesialgodkjenning før arbeidene kunne fortsette. Dette gjorde at en knapp byggetid ble enda kortere, men det løste seg likevel på en god måte, sier prosjektsjefen. Han påpeker at det har vært en veldig god stemning på byggeplassen.

– Alle parter har arbeidet meget godt, og jeg har nok aldri vært på et prosjekt med så god stemming og der alle har ønsket å dra i samme retning for å levere et godt prosjekt innenfor riktig tid. Nettopp det at prosjektet er såpass spesielt, var nok også med på å gjøre at partene strakk seg enda litt lenger, mener Persson.

Redd Barna
Bygget, som ligger like ved hovedinngangen til Vinslottet, er samlet på nær 3.000 kvadratmeter. størstedelen av bygget er leid ut til Redd Barna, som allerede har flyttet inn. En liten del står fortsatt ledig, og her er det tenkt at det skal inn utadrettet virksomhet, som for eksempel en kafe eller restaurant.

I kjelleren er det ikke parkeringsplass, men lagt opp til tekniske rom, boder og garderober. Det finnes parkeringsplasser i tilstøtende bygg, samt sykkelparkering i området.

I første etasje er det velkomst- og resepsjonsområde til Redd Barna med sine 200 ansatte, samt ulike samlingsrom og kantine. Oppover i etasjere er det satt lokaler til arbeidsområder og kontorplasser til leietakerne.

Taket er for øvrig et såkalt blågrønt tak, som dermed inneholder et eget vannfordrøyningsanlegg. Store deler av taket består av en takhage, med utstrakt bruk av sedum og biotoper for dyrking.

Omfattende trebruk
Det mest spesielle med bygget er likevel den omfattende bruken av tre i alle deler av bygget. Og dette begrenser seg ikke til kun den bærende konstruksjonen eller fasader og andre synlige elementer i bygget. Det er en rekke ulike elementer der tre benyttes. For eksempel er flere av toalettene i tre, samt at det er benyttet trepsiker, og hele konstruksjonen er i all hovedsak montert sammen med ulike trekonstruksjoner. I tillegg er heis- og trappesjakt utformet i tre.

– Det er Straye Trebygg som har stått for oppføringen av den bærende konstruksjonen, som består av massivtre og limtre. Selve trekonstruksjonen er levert av Splitkon. Dette utgjør en stor del av bygget, og det er gjort en meget god jobb, mener Persson.

Store deler av konstruksjonen er prefabrikkert, noe som har vært avgjørende for at man kunne bygge dette prosjektet på såpass kort tid. Fasaden består av kjerneved som er ubehandlet, og disse veggelementene er levert av RVT.

– Men på grunn av størrelsen og vekt ble det besluttet å montere de store vinduene på byggeplass, sier Persson.

Det meste innvending består av Osmobehandlet tre, og tre er dermed synlig både på ut- og innsiden. Et innovativt aspekt med utbyggingen er at man har benyttet en ny type treplugger til å låse konstruksjonen.

– Akkurat denne løsningen er ikke benyttet noe sted tidligere. De ga oss litt ekstraarbeid i starten, men har medført at vi samlet har spart mye tid, sier Persson.

Kan demonteres
I utbyggingsfasen ble det også besluttet at bygget skulle bli demonterbart. Det betyr at byggets materialer skal kunne gjenbrukes i andre prosjekter senere.

– Dette har ikke gitt de store utfordringene underveis i byggingen, men krevde noe ekstra planleggingen i forkant, sier Persson.

Han viser til at det har vært strenge miljøkrav gjennom hele prosessen, og at det skal sertifiseres som Breeam-Nor Excellent i tillegg til å være en fossilfri byggeplass.

– Vi ligger godt an med å få Breeam-godkjenningen på plass, sier han. Det er også benyttet en del gjenbrukte byggematerialer på byggeplassen.

– Vi fikk på plass løsninger som gjorde at vi kunne gjenbruke ulike materialer, som blant annet isolasjon i himlingen. Hadde vi hatt enda bedre byggetid kunne vi gjort mer med gjenbruk, legger Persson til.

Prosjektsjefen sier det har vært stor interesse rundt prosjektet i utbyggingsfasen.

– Vi sluttet å telle når vi hadde hatt rundt 500 besøk på byggeplassen, forteller Persson.


Flere prosjekter