Hasle Linje, Bøkkerveien 5

Prosjektleder i AF Gruppen, Jon Semb.

Securitas samlokaliserer all virksomhet i Oslo-området, herunder selskapets alarmsentral, i det nye bygget på Hasle som AF Gruppen har satt opp.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg med alarmsentral

Bruttoareal: 15.500 kvadratmeter

Byggherre: Höegh Eiendom/AF Eiendom

Byggherreadm.: KPP Byggadministrasjon

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Kontraktssum eks. mva.: 280 millioner kroner

Arkitekt: LOF Arkitekter

Landskapsarkitekt: COWI

Interiørarkitekt: Scenario

Rådgivere: RIB, RIG, RIByFy, RI Energi og miljørådgiver: Multiconsult l RIAku: By Akustikk l RIBr: Sweco l RIE: ECT l RIV: AJL l BREEAM-NOR Revisor og rådgiver økologi: Asplan Viak l RIVA, hydrologi og dagslys: COWI

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Kaare Mortensen Oslo-Akershus l Betongarbeider: Stenseth & RS l Prefab råbygg: Kynningsrud prefab l Rørlegger: Assemblin l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Elektriker: Lysteknikk l Automatikk: SRO l Fasadelementer: Hubro Hansen l Heiser: KONE l Taktekker: Nortekk l Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken l Tømrer: EFC Norge l Kontorvegger og himlingsarbeider: Modulvegger l Maler: Malermester Buer l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Parkett: Parkettpartner l Flislegger: BBM Norge l Gulvlegger: Ragnar Andersson l Utomhus: SL Stenlegging l Minikjøkken: Studio Sigdal Skøyen l Mur og puss: Mur-
mester Rolf Holm l Branntetting: Firesafe l Blåseisolasjon: Norsk Husisolering l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Datagulv: Sana Bygg l Stålarbeider: Brødrene Aaberg l Cortenstål: Toten Håndverkertjenester l Gulvmaler: Norsk Epoxy l Interntrapp: EMV Construction

AF Gruppen er også inne på byggherresiden i en 50/50-fordeling mellom AF Eiendom AS og Höegh Eiendom AS.

Bygget består av to kjelleretasjer for parkeringsgarasjer, og over bakken rager åtte etasjer.

– Den første kjelleretasjen er bygget i plasstøpt betong, mens den andre består av betongelementer i likhet med resten av bygget, sier prosjektleder Jon Semb i AF Gruppen til Byggeindustrien.

Glass og plater

Fasaden til bygget består av elementer fra firmaet HubroHansen i Stavanger, og har en tidsriktig blanding av glass og fasadeplater fra fjerde etasje og oppover. Første og andre etasje består av plassbygd klimayttervegg kledd med teglforblending.

– Tredje etasje er en glassfasade i Curtain Wall – aluminium med store glassfelt, sier Semb.

Bygget har et flatt tak som er tekket med tolags papp. Innvendig er det malte gipsvegger, foruten bakveggene på toalettene som er kledd med gips og fliser i fiskebensmønster. Gulvene er kledd med tepper og parkett; de åpne kontorarealene har tepper, mens møterom og minglearealer har parkett.

Kantine med storkjøkken

– Det er flere møterom i hver etasje, samt tekjøkken som er innredet med blant annet kaffemaskin og oppvaskmaskin. I forbindelse med den store kantinen er det etablert et storkjøkken. I tredje etasje er det bygget en egen fløy for kursvirksomhet, opplyser prosjektlederen.

Belysningen består av sirkulære bøttelamper i gangarealene, og kontorene er innredet med 60x60 centimeter store lamper som erstatter himlingsplatene. Møterommene har fått effektbelysning, og for øvrig har bygget en del designbelysning.

Bygget er satt opp med balansert ventilasjon med to desentrali-serte aggregater per etasje.

Forurenset grunn

Arbeidene med Hasle Linje K2B, som har fått gateadressen Bøkkerveien 5, startet i 2015, og allerede i den første fasen møtte AF utfordringer.

– Det var mye forurensning i grunnen her, for det meste olje og drivstoff. Dette ble fraktet til et deponi. Opprensningen bød på en del utfordringer, men i samarbeid med byggherre fikk vi løst dette på en god måte. Vi måtte også sprenge relativt mye stein, og det ble et ganske stort hull i fjellet som ble skutt bort, sier Semb.

Bygget er fundamentert til punkter på fjell, og fjellbolter holder igjen bygget mot vindkrefter og oppdriftskrefter fra vannsøylen på kjellerveggen.

– Når Stenseth & RS var ferdig med fundamenteringsarbeidet, var det klart for plasstøpte betongarbeider. Vi var ferdig med skyting og graving til jul i 2015, og deretter holdt vi på med plasstøpte betongarbeider frem til påsken 2016. Deretter begynte Kynningsrud med prefab betongelementer frem til sommeren 2016. Innen høsten samme år hadde vi tett bygg med fasade-elementene på plass, forteller Semb.

– Godt samarbeid

Det tok deretter ti måneder å ferdigstille de innvendige arbeidene.

– Da bygget sto ferdig, ble det gjennomført innregulering og testing før vi gikk i gang med en tre måneder lang prøvedrift. Den første desember i fjor var prosjektet fullført, og vi over-leverte bygget første mars i år, sier Semb, og gir honnør til underentreprenører og leverandører.

– Samarbeidet med disse har vært gjennomgående veldig bra. Det har vært et felles sterkt ønske om å lykkes. Også samarbeidet med byggherren har vært godt. Dette bygget er det fjerde nærings

bygget vi bygger for samme byggherre på Hasle. Vi vet hva de ønsker, og de vet hva vi kan. Da blir det som regel et godt resultat, sier Semb.

Transformasjonsprosjekt

Ifølge sivilarkitekt Eli Dalseg i LOF Arkitekter, er bygget en del av et større transformasjonsprosjekt.

– Det må ses i sammenheng med dette. Fra 1933 til inntil ganske nylig har området vært lukket for omverdenen i forbindelse med Vinmonopolet/Arcus’ produksjonsvirksomhet. Da området skulle revitaliseres og bli en ny og levende bydel, ble det viktig å bryte gamle barrierer og etablere nye naturlige forbindelser til nærområdene. Tomten, som tidligere var en barriere i seg selv, og som ligger mellom Økernveien, Alnabanen, næringsbygg og småhusbebyggelse, skulle åpnes opp og bli en møteplass og et naturlig valg for gjennomfart for myke trafikanter. Samtidig var det viktig å bevare områdets identitet og historiske verdi, sier Dalseg.

Hovedinngangen til bygget er fra Bøkkerveien i tredje etasje. Etasjen er tilbaketrukket glassvolum, som spenner over Karvesvingen. Den rommer møteromsavdeling og kantine.

– Slik blir etasjen et arkitektonisk bindeledd mellom tegl-
sokkelen og kontoretasjene over, og mellom Økernveien og Bøkkerveien. Samtidig blir det en sosial forlengelse av miljøgaten Bøkkerveien. Fjerde til åttende etasje krager utover tredje etasje, og fremstår som et svevende volum løftet opp over teglsteinsokkelen. Utkragingen danner en fin visuell arkade, samt en naturlig overdekning for hovedinngangen til bygget, sier Dalseg.

Det «svevende» volumet i fem etasjer fremstår enkelt og tidsriktig med hvite glassfasader og mørke, vertikale vindusslisser.

– Volumet åpner seg med store glassflater midt på, og i begge byggets gavler. Resultatet er en crispy og enkel fløy over en myk og rolig sokkel, sier Dalseg.