Harestua Arena

Arben

Harestua hadde et stort behov for både idrettsanlegg og barnehage. Lunner kommune gikk for begge deler.

 Harestua Arena

Sted: Harestua i Lunner kommune

Prosjekttype: Idrettshall og barnehage

Areal: 4700 kvadratmeter

Prosjektramme 130 millioner kroner

Byggherre: Lunner kommune

Prosjekt og byggeledelse for byggherre: HR Prosjekt

Arkitekt: SG Arkitektur

Totalentreprenør: S-Bygg

Prosjekteringsledelse: Tekka Byggeadministrasjon

Prosjekterende arkitekt og interiørarkitekt: Bjørnstad Prosjektering

Rådgiver: RIB: Høyer Finseth l RIAku: Bratfoss l RIBfy: Norconsult l RIBr: Firesafe

Leverandører og underentreprenører: Elektro: M. Carlsen & Sønn l VVS og energiberegning: Rognstad VVS l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Grunn- og utomhusarbeider: Graving og Transportservice l Limtrekonstruksjoner: Moelven Limtre l Lett-tak: Let-Tak Systemer l Heis: Heisplan l Veggelementer haller: Ringsaker Takelementer l Sportsutstyr: Titansport l Glass- og aluminiumsarbeider: Alupoint l Metallarbeider: Metallpro l Solavskjerming: Nerligruppen l Lås og beslag: Kaba l Betongarbeider: Østlandske Byggpartner l Taktekking: HesselbergTak l Mur- og flisarbeider: AK Byggservice l Malerarbeider: Maler & Fasade l Himlinger og systemvegger: Modulvegger Oslo l Foldevegger: Saxi l Fast inventar: ST Skoleinventar l Ståldører: Firesafe l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Gulvvarme og trinnlyd: Gjøvik Gulvavretting l Gulvlegger: Ragnar Andersson l Blikkenslager: Viggo Sandgrav l Brannisolering/tetting: Firesafe l Sportsgulv: Unisport l Tredører: Daloc l Tetthetsprøving: Irpa

Harestua Arena gir et meget etterlengtet idrettshalltilbud

til både tettstedets idrettslag og ikke minst den nærliggende barne- og ungdomsskolen. Prosjektet, som sto ferdig i slutten av juni, inneholder en stor idrettshall med håndballbanestørrelse, en flerbrukshall spesielt rettet mot bordtennis og en basishall med turnfasiliteter. I direkte tilknytning til idrettsanlegget er det bygget en barnehage med fem avdelinger og et stort uteområde. Bygget har et totalareal på 4700 kvadratmeter hvorav barnehage utgjør cirka 2000 kvadratmeter.

– Det har blitt et kjempebra anlegg som etter min mening vil gi et løft til hele Lunner kommune, sier prosjektleder Tom Stubberud i HR Prosjekt AS. Konsulentselskapet har bistått byggherre med både prosjekt- og byggeledelse.

Mye bygg for pengene

Harestua Arena har hatt en total prosjektramme på 130 millioner kroner. Stubberud mener Lunner kommunen har fått mye for pengene.

– Jeg føler vi har klart å hente ut maksimalt innenfor det tilgjengelige budsjettet, sier han.

Idrettshall- og barnehageprosjektet er tegnet av SG Arkitektur AS og detaljprosjektert av Bjørnstad Prosjektering AS. Prosjektet er utføret i en totalentreprise av S-Bygg AS. Entreprisen har en verdi på 84 millioner eks. mva.

Prosjektleder Rune Bjørn Ekberg i S-Bygg er enig i at byggherre har fått mye for pengene, men understreker samtidig at det er et prosjekt med gode kvaliteter.

– Vi mener vi har levert et anlegg med god kvalitet og det er byggherre enig i, sier han.

Både byggherre og entreprenør fremhever at prosjektet er et resultat av et godt samarbeid mellom aktørene.

Lite plasterbruk

Rune Bjørn Ekberg fremhever også at de har gjennomført prosjektet uten en eneste skade med fravær.

– Jeg har faktisk aldri vært i et prosjekt hvor det er brukt så lite plaster, konstaterer Ekberg.

Daglig leder Håkon Elvevoll i S-Bygg mener egen prosjektadministrasjon kan ta en stor del av æren for de oppløftende skadetallene.

– Vi har hatt fire faste funksjonærer i prosjektet og de har gjort en fantastisk jobb, ikke minst når det kommer til HMS-fokus, skryter Elvevoll.

To standarder

Harestua Arena er bygget etter to ulike standarder og med to ulike konstruksjoner. Barnehagen er bygget etter passivhusstandarden med hulldekker og betongkonstruksjon, mens hallene er bygget etter TEK10 med synlig limtre som bærende konstruksjon.

– Kombinasjonen av to konstruksjoner og to ulike krav gjør at man må se litt ekstra på grenser og overganger, sier Ekberg.

Han tilføyer at tetthetsmålinger i bygget viste at også idrettshallen tilfredsstiller passivhuskravet.

Trebygg

Lunner er en skogbrukskommune og byggherre hadde derfor et klart ønske om at tre skulle være det dominerende materialet. Tom Stubberud forteller at prosjektet var beskrevet med blant annet synlig bærende treverk i idrettshallen.

– Byggherre ville at prosjektet skulle fremstå som et trebygg og det gjør det, sier han.

Rune Bjørn Ekberg i S-Bygg opplyser at idrettshallen også har prefabrikkerte veggelementer med trekonstruksjon og brorparten av fasadene består av trepanel. Utvendig er det også overbygg ved inngangspartiene med bærende trekonstruksjon.

– Inne i idrettshallen har vi kjørt spilepanel fra gulv til tak og det har ifølge prosjektets akustiker gitt en meget god akustikk, sier han.

Avfallssortering

S-Bygg har helt siden planleggingen av prosjektet fokusert mye på avfallsmengde og sortering. Prosjektleder kan fortelle at de endte opp med en sorteringsgrad på respektable 87,7 prosent og kanskje enda mer gledelig klarte de å redusere avfallsmengde til 60 prosent av normalen.

– Vi hadde cirka 30 kilo avfall per kvadratmeter. Årsaken til den lave avfallsmengden er valget av prefabløsninger, i tillegg bestilte vi blant annet prekutt på utvendig trepanel og vi prøvde å unngå mest mulig kapping av gipsplater. I sum har dette resultert i meget lite avfall i prosjektet, sier Ekberg.

Ny i Innlandet

Innlandsentreprenørene måtte tåle en ny konkurrent da S-Bygg ble med i konkurransen om Harestua Arena. Entreprenørselskapet, som er basert i Hagan i Nittedal kommune, konsentrerer seg normalt om prosjekter i Oslo-området, men ifølge Håkon Elvevoll er det ingen grunn til at de ikke skal konkurrere om prosjekter nordover.

– Vi bruker like lang tid til Harestua i Lunner som vi gjør til Lambertseter i Oslo. Vi søker nærhet til prosjektene våre og fant ut at dette prosjektet også var innenfor et geografisk område som det er naturlig for oss å jobbe i. Harestua Arena har vært en veldig positiv erfaring for oss og vi vil fortsette å kikke nordover, sier Elvevoll.

Han forteller videre at de nå har flyttet hele riggen og administrasjonen fra Harestua Arena til Lambertseter Flerbrukshall som S-Bygg bygger for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

– Dette blir nok et spennende prosjekt med mange av de samme elementene som vi har jobbet med på Harestua, avslutter Elvevoll.  


Flere prosjekter