– Vi skal sette oss grundig inn i disse forslagene. I midten av mai får vi innspill om prioriteringer fra fylkeskommunene, de største byene og Sametinget. Senere i år blir det møter med disse aktørene, sier Knut Arild Hareide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ole Berg-rusten NTB scanpix

Hareide: En viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres. – Disse forslagene, som blir sendt på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I arbeidet med ny transportplan har Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. Prioriteringsoppdraget er ett av disse.

- Svarene på alle deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen legges fram om et års tid, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Alle svar på de ulike NTP-oppdragene - også oppdragsbrev 9 om prioriteringer finner du her 

Koronaviruset
– Arbeidet med ny transportplan skjer nå i den svært krevende situasjonen som koronaviruset har skapt. I dag er det mange som føler usikkerhet for framtiden, og jeg har lyst til å minne om at ny NTP vil ha et 12-årsperspektiv. Arbeidet med å bygge landet skal ikke stanse opp, sier samferdselsministeren i meldingen.

Prioriteringer og andre svar
– Vi skal sette oss grundig inn i disse forslagene. I midten av mai får vi innspill om prioriteringer fra fylkeskommunene, de største byene og Sametinget. Senere i år blir det møter med disse aktørene, sier Hareide.

Forslagene til prioritering, sammen med svar på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020.

Høringen finner du her

En mer overordnet NTP
– Neste NTP får en helt annen innretning enn tidligere transportplaner. Derfor må forslagene til prioritering vi nå har fått forstås i riktig sammenheng. Denne gangen har vi ikke bedt om prosjekter i andre halvdel av planperioden 2022-2033. Mange prosjekter som ligger i gjeldende transportplan, NTP 2018-2029, er derfor ikke med i svaret fra virksomhetene. Mange knytter seg tett til konkrete prosjekter, men en mer strategisk plan gir økt fleksibilitet til å utnytte raske teknologiske endringer. Det er en slik NTP Norge trenger for framtiden, sier Hareide.

Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år, og regjeringen planlegger å legge fram NTP 2022-2033 før påske 2021.