Hardangerbadet

I Øystese i Kvam herad har LAB Entreprenør ført opp et badeanlegg med treningsbasseng med stupetårn, familiebasseng og terapi- og opplæringsbasseng.

Fakta

Sted: Øystese

Prosjekttype: Nybygg, badeland

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 170 millioner kroner

Bruttoareal: 6.637 kvadratmeter

Byggherre: Kvammabadet KF og Hardangerbadet Eigedom

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Tecno (Tecno VVS, Tecno Ventila-
sjon, Kvam Elektro)

Arkitekt: LINK arkitektur

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIA, RIG: Multiconsult l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Bassengteknisk: Sweden Hydro Sport, Aqua Level Svenska, BWT Birger Christensen og Davo l Grunnarbeid og oppmåling: Kjosås Maskin l Spunting: Fundamentering l Betongarbeid: LAB Entreprenør l Ferdigbetong: Hardanger Betong l Gulvstøp: Proffgulv Vest l Stålarbeid: Johs Sælen & Sønn l Limtre: Vestlandske Limtreindustri l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade og ytterdører: John Holvik l Vinduer: Nordvestvinduet l Blikkenslager: Blikkenslager Flotve l Trapper og rekkverk: Montal Systems l Tømrer: Kvammabygg l Maler: Fasade og interiør l Gulvlegger: Byggtapetsermester Stigen & Kronheim l Flislegger: Smistad Mur og Flis l Akustisk demping: Norwegian Weather Protection l Elektro: Kvam Elektro l Heis: Scan Heis l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Stillas: Pilar l Anleggsgartner: Anleggsgartnar Henning Huse l Storkjøkken: Bergen Storkjøkkensenter l Byggevarer: XL-Bygg Kvam

Hardangerbadet ligger ved sjøen midt i Øystese sentrum og er bygget sammen med det renoverte Hardangerfjord Hotel. I bygget er det også visningssenter for laks, apotek, lege, tannlege, fysioterapeut, helsestasjon og treningssenter. Badeanlegget og hotellet skal gjensidig gi gjester til hverandre og begge skal bidra til økt verdiskapning i Hardanger.

170 millioner kroner

Badeanlegget er tegnet av LINK arkitektur og ført opp i en totalentreprise. Byggherrer er Kvammabadet KF og Hardangerbadet Eigedom AS. Samlet areal er på 6.637 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er 170 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i juni 2018 og badeanlegget ble åpnet 15. desember i 2019.

Lokale aktører

Prosjektsjef Hans Skorpen fra LAB Entreprenør forteller at den største utfordringen i prosjektet var vanninntrenging i underetasjen.

– Vi måtte ha meget stor pumpekapasitet når vi støpte bunnplaten og underetasjen. Det lakk inn opp mot 1.200 kubikkmeter vann i timen. Tetthet i bygget for å unngå fuktvandring var også krevende. Bunnplate ligger på kote minus 0,6 og for å få nok tyngde i bunnen av bygget er bassenget av plasstøpt betong og flislagt, sier Skorpen.

LAB Entreprenør brukte BIM i arbeidet med bærende konstruksjon. BIM ble også brukt på de tekniske fagene. Lean ble brukt i hele prosjektet.

– Vi brukte lokale underentreprenører og leverandører i så stor grad som mulig, sier Skorpen.

Tre basseng

Hardangerbadet har tre basseng; treningsbasseng, familiebasseng og terapi- og opplæringsbasseng. Treningsbassenget er på 25 meter og har seks baner. Dybden varierer fra 1,35 til 3,6 meter. Ved den dype enden er det et stupetårn med tre meters høyde og et stupebrett på en meter. Fra stupetårnet går det en vannsklie. Det er mulig å komme ut i bassenget ved hjelp av heis.

Treningsbassenget har en vanntemperatur på 28 grader celsius.

Familiebassenget har plaskekulp, motstrømskanal og klatrevegg. Bunnen har en grunn del og en dypere del. Dette bassenget har også en temperatur på 28 grader Celsius.

Terapi- og opplæringsbasseng har en vanntemperatur på cirka 33 grader Celsius og ligger i et eget rom, skilt fra de andre bassengene med en glassvegg. Det er 12,5 meter langt og har hev og senk av bunn. Maksimal dybde er 1,6 meter. Det er installert heis i bassenget. I tilknytning til badeanlegget er det garderober og sauna.

Veldig godt fornøyd

Daglig leder Martin Vik i Hardangerbadet Eigedom sier at han er veldig godt fornøyd med badeanlegget.

– De driftsansvarlige er også veldig godt fornøyde. LAB Entreprenør har gjort en meget god jobb. Uten deres engasjement hadde ikke bygget stått her, sier Vik.

Fliser av skifer og aluminium

Tomten i Øystese sentrum har vært gammel slåttemark med morenegrunn. Det er gravd ut 5.800 kubikkmeter masser, som i stor grad er brukt til utfylling fremfor bygget. I byggeperioden ble det spuntet rundt hele underetasjen. Spunten er tatt opp.

Badeanlegget ligger i et tilnærmet rektangulært bygg. Teknisk kjeller ligger på kote minus 0,6 og er støpt vanntett. Bygget har bærende konstruksjon av plasstøpt betong. Underetasjen har en 30 centimeter tykk bunnplate. I tillegg er bassengkonstruksjonene i betong for å hindre at bygget flyter opp ved flom. Taket er av q-dekker.

Næringsdelen har to etasjer og hulldekker som etasjeskiller. På bassengdelen er det fiskeskjellsmønstrede fliser av sjøvannsbestandig aluminium og glassfasader. Næringsdelen har skiferfliser på første og andre etasje og royalimpregnert trepanel på tredje etasje. Både bassengdelen og næringsdelen har fliser på gulvene. I bassengdelen er det duk i himlingen. Næringsdelen har systemhimlinger og plater av treullsement.

18.500 arbeidstimer

Det er brukt 2.500 kubikkmeter ferdigbetong i prosjektet. Betongarbeidene var kompliserte og hadde høye krav til nøyaktighet. LAB Entreprenørs betongarbeidere utførte cirka 18.500 arbeidstimer. Ferdigbetongen ble produsert på Hardanger Betongs anlegg i Øystese.

Det er 400 millimeter mineralull i yttervegger og tak, og vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting av bassengdelen viser en luftveksling på 0,11 ganger per time.

Hele bygget har universell tilgjengelighet.

Fra bassengene er det utsikt mot fjell, Folgefonna og Hardangerfjorden. Utenfor bygget er det 85 offentlige biloppstillingsplasser.

Da byggeaktiviteten var på topp var 80 personer med. Hardangerbadet er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter