Harald Fosse blir partner i Marstrand Advokatfirma. Foto: Svanhild Blakstad

Harald Fosse blir partner i Marstrand Advokatfirma. Foto: Svanhild Blakstad

Harald Fosse går over til nytt advokatfirma

Harald Fosse går fra Advokatfirmaet Hjort og blir partner i Marstrand Advokatfirma

Fosse tiltrådte som ny partner i Marstrand Advokatfirma 1. april.

Fosse har gjennom tretti år arbeidet som advokat og rådgiver for bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. De siste 20 årene har han vært partner i advokatfirmaer i hovedstaden.

– Jeg har hatt et gryende ønske om å gå nye veier, et ønske som stadig har blitt større. Samtidig skal et nytt veivalg stemme med interesse, fag og bakgrunn. Når muligheten til å kombinere dette, og samtidig kunne jobbe med et integrert strategisk og operativt prosjektfaglig team som det Marstrand har, bød seg, var det ingen tvil hos meg. Dette er akkurat den veien jeg ønsker å gå, sier Harald Fosse i en melding til Byggeindustrien.

Marstrand Advokatfirma er ledet av Kjell-André Honerud. Også han kom til Marstrand fra større fullfaglige advokatfirma.

– Jeg ønsket å bli en del av Marstrand med utgangspunkt i den tilnærmingen de har til tverrfaglighet i praksis, sier Honerud i meldingen.

– Hovedtanken hos Marstrand har hele tiden vært å tenke konsern, hvor konsulentene og advokatene ser muligheter sammen, skriver selskapet.

– Det har stor verdi at våre advokater får tilgang til de metoder og verktøy som Marstrand besitter. Vår erfaring er at god metodikk sikrer både effektivitet og kvalitet i oppdragsutførelsen, sier Honerud.

– I mine øyne er vi unike på det tverrfaglige. Vi jobber som et tradisjonelt advokatselskap, men vi får muligheten til å jobbe i et større spekter og får bredere innsikt i prosjektene enn det man gjør dersom arbeidet kun er rettet mot saker som kommer i kjølvannet av et prosjekt, sier Honerud.

– Gjennom alle mine år i større, fullfaglige advokatfirma har jeg fulgt utviklingen i bransjen og innen mitt fagområde. Det har vært en givende reise. Jeg tror imidlertid dette er den mest spennende muligheten jeg har fått. Det er ikke hver dag man finner et selskap med en unik posisjon, faglig tyngde og tverrfaglig samarbeid i fokus, og samtidig får sjansen til å bli en del av det, legger Fosse til.

– Vi opplever økt interesse for våre tjenester og ønsker å videreutvikle virksomheten innen denne retningen, da vi ser at dette gir store fordeler fra et prosjektperspektiv. Harald Fosse styrker laget med ytterligere erfaring fra entreprise- og kontraktsrett, samt anskaffelsesrett. Han har jobbet for alle type aktører innen bygg og eiendom, de senere årene særlig rettet mot elementindustrien. Harald Fosse blir et verdifullt tilskudd til det solide og dedikerte teamet vi allerede er. Han har et stort nettverk og besitter kunnskap og erfaringer som vil bidra til å styrke oss og hjelpe oss til å bli en enda bedre leverandør av våre tjenester til oppdragsgiverne. Dette gleder vi oss til, sier Honerud.