Jan Lindland mener ordningen med dokumentasjon av kompetanse gjennom BOR har stor tillit og tilslutning i bransjen. Foto: Stærk & Co

Jan Lindland mener ordningen med dokumentasjon av kompetanse gjennom BOR har stor tillit og tilslutning i bransjen. Foto: Stærk & Co

Har utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse innen realkalisering og kloriduttrekk

BOR utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med kravene i de nasjonale tilleggene til to nye standarder.

I 2021 forelå nasjonale tillegg til NS-EN 14038-1 «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong — Del 1: Realkalisering» og NS-EN 14038-2 «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong — Del 2: Kloriduttrekk».

– I de nasjonale tilleggene til nevnte standarder stilles det krav til kompetanse for utførelse av elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk. Krav til kompetanse innenfor disse fagområdene har vært etterspurt av bransjen i lengre tid. Dette er nå på plass i standardverket. Med bakgrunn i dette har BOR utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med kravene i de nasjonale tilleggene til nevnte standarder. Det som nå gjenstår er at kursarrangører får utviklet kurs i elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk. Dette forventes å være tilgjengelig i løpet av året. Betongopplæringsrådet kan da utstede kompetansebevis for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas for elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk, sier Jan Lindland, styreleder i BOR.

Han mener ordningen med dokumentasjon av kompetanse gjennom BOR har stor tillit og tilslutning i bransjen.

– Ved utgangen av 2022 er det totalt utstedt 14.500 kompetansebevis. De to siste årene er det utstedt henholdsvis 800 og 750 nye og oppgraderte kompetansebevis. Dette sier noe om ordningens tilslutning i bransjen, legger Lindland til.

Frem til i dag har BOR primært hatt fokus på dokumentasjon av kompetanse gitt i standardverket.

– Flere andre fagområder med nær tilknytning til betong, der det ikke er kompetansekrav i standardverket, har utfordret BOR med ønske om å dokumentere kompetanse under BOR-paraplyen. Dette fordi dokumentasjonsorden til BOR over tid har vist seg å fungere godt med stor tillit og tilslutning i bransjen. BOR har derfor nå åpnet for at kompetansebevis kan utstedes for nye fagområder som ikke er forankret i standardverket, under forutsetning at det foreligger nødvendig forankring og legitimitet for kompetansekrav for nye fagområder i bransjen og at en utvidelse ikke svekker tilliten til dagens ordning, sier Lindland, som er daglig leder Stærk & Co.