Geir Lunde, ansvarlig for infrastruktur i Sika Norges prosjektavdeling (t.v) og prosjektleder Tore Årberg i NCC Infrastructure, har de siste årene samarbeidet om byggingen av over 60 vindturbiner. Foto: Sika.

Har samarbeidet om over 60 vindturbinfundamenter

De siste årene har NCC Infrastructure bygget over 60 vindturbinfundamenter sammen med leverandørene Peikko og Sika Norge. –Vi bruker løsninger som fungerer bra og vi har leverandører vi er komfortable med. Da er det ingen grunn til å endre på dette, sier prosjektleder Tore Årberg.

Årberg er tilknyttet NCC Infrastructure sitt kontor i Florø. De to siste årene har entreprenørselskapet bygget 47 vindturbinfundamenter ved Guleslettene vindpark rett nord for Florø, og er også i gang med byggingen av ni fundmaneter ved Lutelandet vindkraftverk sør for Askvoll i Sogn og Fjordane. NCC har i tillegg kontrakt på åtte vindturbinfundamenter ved Haram vindpark på Haramsøya i Møre og Romsdal. NCC utfører alle de tre vindparkkontraktene i underentreprise for Stangeland Maskin.

– De siste årene har vi skaffet oss mye erfaring med vindturbinfundamenter, og vi har bygget opp en stamme med folk med solid kompetanse på dette området. Vi får se hva som skjer med vindkraftmarkedet fremover, men vi er i hvert fall godt rigget for å fortsette å gjøre denne typen jobber, sier Årberg til Byggeindustrien.

Henter ut gevinster

Prosjektlederen påpeker at vindturbinfundamentene er forholdvis like fra prosjekt til prosjekt og at det derfor er gode muligheter for å hente ut gjentagelsesgevinster. Han mener nøkkelen til suksess også ligger i å ha faste leverandører som de er komfortable med og stoler på.

– Det er alltid viktig å ha med de rette leverandørene. I denne typen prosjekter må man velge det sikre. Vi føler oss komfortable med Peikko og Sika, og er fornøyd med samarbeidet vi har med disse, sier Årberg.

Han får støtte av Geir Lunde, som er ansvarlig for infrastruktur i Sika Norges prosjektavdeling.

Ved Guleslettene vindpark er det bygget 47 vindturbinfundamenter som alle er forankret til fjell med 48 kraftige fjellbolter.Foto: Sika.

– Erfaringen vi har bygget opp sammen, sørger for at prosjektene går raskere. Når vi stoler på hverandre, de samme folkene er med, og leveransene kommer som de skal, så blir det litt som å danse. Jeg føler vi danser bra med NCC, sier Lunde.

Peikko tegner og dimensjonerer

Kontraktene NCC har og har hatt med Stangeland Maskin er total underentrepriser. NCC samarbeider med Peikko på tegning og dimensjonering av fundamentene og Peikko leverer også fjellforankringsbolter, armering og adapterplate, det vil si stålplaten oppå betongfundamentet som både fjellboltene og kransen til vindturbinen er festet i. Betongfundamentene NCC bygger er cirka seks meter i diameter og en meter tykke, og er forankret til fjell med kraftige bolter som er 65 millimeter tykke og 12 meter lange.

– I Guleslettene-prosjektet brukte vi 48 bolter per fundament, som alle er gyst og senere spent opp med en kraft på over 200 tonn per bolt, opplyser Årberg.

– Tidligere ble det bygget mye større betongfundamenter til vindturbinene. Løsningen med å bruke kraftige oppspente bolter på et begrenset betongfundament, er en rimeligere og også bedre løsning, men det forutsetter selvsagt godt fjell til bolteforankringen, fortsetter han.

Årberg fremhever at Det Norske Veritas er inne i alle vindturbinprosjekter for å utføre tredjeparts verifikasjon av at fundamentene blir bygget i henhold til godkjente tegninger.

Kraftige spesialmørtler

Guleslettene vindpark

– Ved Guleslettene vindpark er det bygget 47 vindturbiner. Anlegget settes i full drift i januar 2021.

– Vindturbinene er av typen Vestas og er 90 meter høye med en rotordiameter på 136 meter.

– Vindparken har en beregnet årlig produksjon på 700 GWh, det vil si strømforbruket til 43.750 eneboliger.

– Guleslettene er bygget av Zephyr på vegne av BlackRock som eier prosjektet.

Kilde: Zephyr.

Sika Norge leverer spesialmørtler i form av gysemasse til fjellboltene og ikke minst understøpsmørtler til adapterplaten. Geir Lunde forteller at Sika Norge nylig var først i verden med å teste ut en ny og enda sterkere spesialmørtel skreddersydd for vindkraftmarkedet.

– Dette er en er en spesialutviklet mørtel som gir fastheter på over 120 megapascal. Mørtelen er 30-40 prosent bedre enn det vi hadde i Sika for bare 3-4 år siden. Det sier litt om utviklingsarbeidet som skjer i det internasjonale selskapet Sika Norge er en del av, sier Lunde.

Han opplyser at de har utført tester med den nye understøpsmørtelen ved ti ulike fundamenter, og alle viser styrke fra 135 til 150 megapascal. I forkant av hvert enkelt prosjekt blir det også gjennomført såkalte mockup-tester for å finne det riktige blandingsforholdet på mørtelen.

Har satset friskt på vindturbinmarkedet

Ifølge Lunde er det først de tre siste årene at Sika Norge har satset på vindkraftmarkedet. Satsingen har resultert i at Sika har levert spesialmørtler til over 300 vindturbinfundamenter fordelt på 12 vindparker i Norge. Ifølge Lunde har Sika-mørtler så langt sørget for fastgysing av rundt 15.000 fjellbolter og alle boltene ved vindturbinfundamentene skal ha bestått nødvendig opptrekktester.

Lunde mener Sika har lykkes i det norske vindkraftmarkedet fordi det generelt har blitt mer fokus på bruk av spesialmørtler som tåler større krefter enn standardmørtlene.

– Sika har et eget vindkraftmiljø i Sveits, som har utviklet en del spesialprodukter for det internasjonale vindturbinmarkedet. Disse produktene har vi lykkes godt med i Norge, sier Lunde, og tilføyer at selskapet også satser på renoveringsprodukter til reparasjon av mindre skader på turbinbladene.

Han er spent på hvordan det norske vindturbinmarkedet vil utvikle seg i årene som kommer.

– Hvor mange landbaserte vindturbiner som skal bygges i Norge fremover er høyst usikkert. Vi ønsker å være med i dette markedet, og vi synes også det er veldig spennende med vindparker offshore, sier Lunde.

Denne saken sto først på trykk i papirutgaven av Byggeindustrien (nr 1. 2021).

I forkant av byggingen av vindturbinfundamentet blir det gjennomført såkalte mockup-tester for å finne det riktige blandingsforholdet på mørtlene. Det Norske Veritas kontrollerer prosessen. Foto: Sika.