Storgata er klar for å ta imot trikker igjen. Foto: Bymiljøetaten i Oslo
Storgata er klar for å ta imot trikker igjen. Foto: Bymiljøetaten i Oslo

Har rustet opp Storgata i Oslo for 676 millioner kroner

Nå er trikken tilbake i Stortgata i hovedstaden. Gateopprustningsprosjektet til 676 millioner har pågått i to og et halvt år.

Det er et omfattende arbeid som har pågått midt i Oslo sentrum siden høsten 2018. Fortauene er blitt bredere, gamle holdeplasser er lagt ned og erstattet med holdeplassene «Nybrua» og «Storgata».

Begge de nye holdeplassene er 70 meter lange, med universell utforming og plass til to trikker eller tre busser etter hverandre. Trikken har fått nytt fundament, ny skinnegang, ny kontaktledning for strømforsyning og nye signalkabler.

– En vesentlig del av arbeidet i Storgata har skjedd under bakken. For å unngå å grave opp en av Norges travleste kollektivgater igjen har vi bygget en 185 meter lang, gangbar kulvert (tunnel) der hovedledninger for vann og avløp, og ledninger fra bygårdene er koblet til. Det er også lagt ledninger for overvann og kabler for strøm og data i kulverten. Kulverten reduserer framtidig behov for graving i gata, skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Fremdeles gjenstår det noe arbeid. Om kort tid starter fjerningen av den midlertidige trikketraséen i Stenersgata/Christian Krohgs gate og Hausmanns gate.

– Vi benytter anledningen når vi allikevel graver opp gata til å bygge overvannsanlegg i Christian Krohgs gate, inkludert fordrøyningsmagasin også her. Dette arbeidet forventes å være fullført i løpet av 2021, skriver Bymiljøetaten.

Storgata er et av flere store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet. Andre store infrastrukturprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset-Tullins gate som var ferdig i 2019.

Opprustning av Grefsenveien ovenfor Storokrysset, Thorvald Meyers gate og Majorstuen ble alle ferdigstilt i fjor, mens arbeidene i Bispegata og Storgata avsluttes i 2021.

Felles for alle sentrumsprosjektene er full gateopprusting i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem.

– Vi i Sporveien gleder oss til å kjøre trikk i Storgata igjen. I fjor var trikken tilbake på oppgraderte trikkespor på Grefsen og Kjelsås, i Thorvald Meyers gate og på Majorstuen og Frogner. I tillegg ble Holtet trikkebase gjenåpnet, også den ferdig oppgradert som del av Trikkeprogrammet. Målet fremover er å ferdigstille Grefsen base og gjenstående infrastrukturprosjekter. I tillegg skal trikkeholdeplassene gradvis settes i stand for en best mulig tilgjengelighet til den nye trikken, som akkurat nå er til testing i Oslo, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien i en pressemelding.

Storgata-prosjektet har en kostnadsramme på 676 millioner kroner. Kostnadene fordeler seg på 50 prosent Bymiljøetaten, 40 prosent Sporveien og 10 prosent Vann- og avløpsetaten.