WeeGruppen selger stadig mer varer i sin nettbutikk. Bedrifter som tidligere kun handlet småvarer som skruer og muttere på nett, handler i dag gravemaskiner, hjullastere og traktorer i nettbutikk, melder selskapet. Foto: WeeGruppen. 

Har økt nettsalget med 33 prosent - selger hjullastere i nettbutikk

Netthandel av anleggs- og landbruksmaskiner øker betydelig, og kundene kjøper større varer enn tidligere.

Det skriver WeeGruppen i en pressemelding.

WeeGruppen leverer utstyr til bygg- og anleggsbransjen og landbruket, og har både entreprenører, bønder og privatpersoner som kunder. Daglig leder Rune Wee merker spesielt økningen i netthandel av fagrelatert utstyr og maskineri.

– Under første halvår 2018 omsatte vi for over 52 millioner kroner kun på vår nettbutikk, opp fra 39,1 millioner første halvår 2017. Det utgjør en økning på hele 33 prosent. Det er helt åpenbart at netthandel ikke lenger er forbeholdt privatmarkedet, men at stadig flere i anleggsbransjen og landbruket gjør betydelige innkjøp på nett, sier Rune Wee.

Ikke bare smått

– Bedrifter som tidligere kun handlet småvarer som skruer og muttere på nett, handler i dag gravemaskiner, hjullastere og traktorer i vår nettbutikk. Tilbakemeldinger vi får viser at dette gjelder flere aktører i markedet, så det har helt åpenbart skjedd en endring i handlemønster. Slik vi ser det, skyldes nok dette både en økende tillitt til nettbutikkene, samt at bedriftene ser at de kan gjøre besparelser når de gjør større innkjøp over nett, sier Rune Wee.

Vekst i handelsaktivitet

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en jevn økning i handelsaktivitet i Norge for første halvår 2018. Engroshandelsbedriftene omsatte for 476,5 milliarder kroner i årets seks første måneder, noe som er en vekst på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. I de første seks månedene i 2018 ble det ifølge SSB totalt handlet detaljhandelsvarer for 236 milliarder. Det tilsvarer en vekst på 2,7 prosent sammenlignet med første halvår i 2017, skriver Wee Gruppen i meldingen.

Handler mer utstyr på nett

Men det er særlig nettbutikker som selger elektriske artikler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten. Handelen over nett bikket 10 milliarder med god margin i første halvdel av 2018, mot rundt 9,6 milliarder i samme periode 2017. Det er en økning på rundt 5,6 prosent.