Halve bolter som ble hentet ut 18. august og sendt til SINTEF for videre undersøkelser. Foto: Havarikommisjonen
Halve bolter som ble hentet ut 18. august og sendt til SINTEF for videre undersøkelser. Foto: Havarikommisjonen

Har ikke funnet tegn til utmatting eller skader på bolter fra Tretten bru

Statens havarikommisjon har nå kommet med sitt første informasjonsskriv rundt undersøkelsene etter kollapsen av Tretten bru.