Byggingen av den 142 meter lange Bagn bru kunne skapt store fremdriftsmessige utfordringer for E16-prosjektet, men takket være god samhandling mellom Vegvesenet og Skanska ble utfordringene løst.

Har forsket på samhandling mellom Vegvesenet og Skanska – nå skal resultatene presenteres

Denne uken inviterer BI Senter for byggenæringen til sluttseminar for forskningsprosjektet «Samhandling og prosessledelse», som har sett nærmere på kvaliteten på samhandlingen mellom Statens vegvesen og Skanska ved prosjektet E16 Bagn - Bjørgo i Valdres.

Forskningsprosjektet, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge, har testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt Relasjonell koordinering. Verktøyet er utviklet ved Brandeis University i USA og måler kvaliteten på arbeidsrelasjoner i en gitt arbeidsprosess.

Undersøkelsene er gjort ved prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Valdres. I tillegg har forskningsprosjektet studert hva som skal til for at gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet.

Onsdag 21. mars inviterer BI senter for byggenæringen til sluttseminarfor forskningsprosjektet. Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra Bagn-Bjørgo prosjektet.

I en artikkel Byggeindustrien hentet fra Vegnett tidligere i år, kunne man lese at Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen har undersøkt samarbeidsklimaet ved utbyggingsprosjektet i Valdres siden mars 2017. To masterstudenter har også vært med på pilotprosjektet i anleggsbransjen.

BI tok kontakt med Vegvesenet fordi de ønsket å prøve ut et nytt system for måling av samhandlingskvalitet. E16-prosjektet ble valgt fordi prosjektet var i tidlig fase og samarbeidet godt. Samtidig er det et relativt komplekst prosjekt med tunnel, bruer og veg i dag, hvor trafikken skal flyte som før.

BI-miljøet har gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer med 40 ansatte hos byggherre, entreprenører og underentreprenører. Det har studert samhandlingskvalitet, tillit og kontroll.

I saken fra Vegnett roser Ragnhild Kvålshaugen E16-prosjektet som hun mener har jobbet eksemplarisk i samhandlingsfasen før byggestart. Hun legger vekt på at Skanska var godt forberedt og stilte med de folkene som faktisk skulle gjøre jobben sammen med ledelsen.

– Det var viktig at fagfolkene konkret diskuterte hvordan de skulle bygge tunnelen, bruene og veien. Slike faglige diskusjoner bør innføres i alle samhandlingsfaser, sier Kvålshaugen.

Det er særlig arbeidet med den 142 meter lange Bagn bru som er undersøkt i forskningsprosjektet. Framdriften i bruarbeidet stod i fare for å kjøre i grøfta grunnet svært mangelfulle planer. Sammen tok Skanska og Vegvesenet grep.

– Dette hadde ikke vært mulig uten to svært løsningsorienterte parter. Skanska kunne godt ha satt foten ned og utsatt brubyggingen, sier Kvålshaugen.

Denne uken er det altså mulig å høre mer om BIs forskningsresultater fra E16 Bagn – Bjørgo, og hva aktørene selv sier om den vellykkede samhandlingen i prosjektet.