Tre av de fire fredede bygningene som står igjen i Svea. Saloonen, Vinboden og Trafotårnet. Foto Sysselmesteren
Tre av de fire fredede bygningene som står igjen i Svea. Saloonen, Vinboden og Trafotårnet. Foto Sysselmesteren

Har ferdigstilt stort naturrestaureringsprosjekt på Svalbard

Arbeidet med å tilbakeføre området i Sveagruva og Lunckefjell på Svalbard er nå fullført.

Dette skal være et av de mest omfattende miljøprosjektene som er gjennomført i Norge. Ifølge en pressmelding fra Store Norske er det gjennomført 900 millioner kroner under budsjettet.

Hæhre hentet ut de siste maskinene med båt. Byggeleder Per Ivar Velve er siste Store Norske ansatte i Svea. Foto Store Norske
Hæhre hentet ut de siste maskinene med båt. Byggeleder Per Ivar Velve er siste Store Norske ansatte i Svea. Foto Store Norske

Denne uken ble arbeidet offisielt avsluttet, med klima- og miljøminister Espen Barth Eide til stede.

Sveagruva var et industrisamfunn innerst i Van Mijenfjorden, som før nedleggelsen hadde sin egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse opptil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. Stortinget besluttet i 2017 å avvikle driften og rydde området for å returnere det til sin naturlige tilstand. Alle spor etter menneskelig aktivitet siden gruvedriften startet i 1910 skulle fjernes med unntak av kulturminner og bygninger fra før 1946.

– Elvene har begynt å finne tilbake til sine gamle løp, og til og med isbjørnene kan ikke merke at det har pågått gruvedrift her siden 1910. Terrenget, isbreene og fjellsidene fremstår nå upåvirket. Store Norske, med over 100 års erfaring på Svalbard, og vår prosjektkompetanse i arktiske strøk, har vært avgjørende for et svært vellykket resultat, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske, i meldingen.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2017, med en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner.

– Resultatet etter fullført prosjekt i 2023 er hele 900 millioner kroner under budsjett. Miljøavdelingen hos Sysselmesteren har vært koordinerende myndighet for prosjektet og har gitt nødvendige tillatelser og godkjenninger underveis, heter det videre i meldingen.

Fire fredede bygninger har blitt restaurert og sikret gjennom prosessen og vil fungere som veivisere for hvor Sveagruva en gang lå. Bygningene er Saloonen, Vinboden, Hundegården og det gamle transformatortårnet, og de eies av Nærings- og fiskeridepartementet og leies ut til UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) for forskning- og undervisningsformål.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og prosjektleder Morten Hagen Johansen, Store Norske viser hvordan det så ut i Svea før opprydningen startet. Foto: Sysselmesteren
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og prosjektleder Morten Hagen Johansen, Store Norske viser hvordan det så ut i Svea før opprydningen startet. Foto: Sysselmesteren

– Prosjektet har vært vellykket fordi vi har jobbet med smarte løsninger og gjort nødvendige justeringer underveis. Jeg vil fremheve det unike samarbeidet med både offentlige myndigheter, sysselmesteren og våre entreprenører, med Hæhre i spissen. Og ikke minst har vi hatt gleden av å ha med oss de mest dyktige ansatte for å gjennomføre jobben, sier prosjektleder for Svea, Gudmund Løvli, i meldingen.

Gjennom prosjektets ulike faser har det vært flere ulike entreprenører involvert. Hæhre Entreprenører har hatt ansvaret for store deler av arbeidet, inkludert opprydning av veier og infrastruktur, inkludert masseflytting og terrengarrondering. AF Decom har stått for rivearbeidet, med fjerning av bebyggelse i Svea sentrum.